• Regionálne stretnutia lekárnikov opäť priniesli novinky, ale aj aktuálne témy

  Regionálne stretnutia lekárnikov opäť priniesli novinky, ale aj aktuálne témy

  Regionálne stretnutia lekárnikov sú tradičným vzdelávacím podujatím, ktoré organizujú UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a virtuálne zoskupenie PLUS LEKÁREŇ. Odborné semináre sa konali na 4 miestach po Slovensku, odštartovali 17. mája 2023 v Bratislave, na druhý deň sme sa presunuli do Nitry. O týždeň, 24. mája 2023, pokračovali na východe v Košiciach a

  Viac
 • Uskutočnili sa ďalšie farmaceutické kariérne podujatia

  Uskutočnili sa ďalšie farmaceutické kariérne podujatia

  Marec patrí kariérnym podujatiam, ktoré oba študentské farmaceutické spolky na Slovensku organizujú už niekoľko rokov. Záujem množstva študentov, ale aj farmaceutických spoločností ako prednášajúcich a vystavovateľov svedčí o vysokej úrovni oboch podujatí, čo zhodnotili aj zástupcovia spolkov, ktorí pripravili tento text. Na podujatiach ani tento rok nechýbala UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Kariérne

  Viac
 • Nazreli sme do zákulisia UVLF

            Počas služobnej cesty do Košíc, kde sme mali naplánované stretnutie s rektorom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) prof. MVDr. Jozefom Nagym, PhD., a s prezidentom Spolku košických študentov farmácie Patrikom Balogom, sme sa mali možnosť rozhliadnuť aj po areáli UVLF. Spoznali sme množstvo inšpiratívnych ľudí a zaujímavých

  Viac
 • Čo bude v Lekárni u Salvatora?

  Viackrát sme vás v Lekárniku informovali o Lekárni u Salvatora v Bratislave, ktorú najskôr mesto odkúpilo, a potom začalo rekonštruovať. Do spolupráce sa zapojila aj Slovenská lekárnická komora (SLeK). Preto sme sa prezidenta SLeK, PharmDr. Ondreja Sukeľa opýtali, čo komora plánuje s priestorom robiť. Jedným z veľkých projektov komory je obnova historickej Lekárne u Salvatora.

  Viac
 • 26. sympózium z dejín farmácie sa uskutočnilo v dejinami bohatej Banskej Štiavnici

  Sympóziá z dejín farmácie už navštívili mnoho miest Slovenska. Tentoraz sa 21. septembra 2022 konalo vo výnimočnej lokalite, v muzeálnych priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. Toto mesto je perlou našej krajiny. Je to nádherné staré banské mesto, ktoré je zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jeho súčasťou je aj Slovenské banské

  Viac
 • Keby sme vedeli, ako chrániť včely pred pesticídmi, mali by sme vyhrané

  Včely sú najdôležitejším opeľovačom tisícov druhov rastlín. Bez nich by sa narušil potravinový reťazec. Na druhej strane, človek využíva chemické látky, aby uchránil rastliny pred škodcami. Používaním pesticídov ohrozuje opeľovače, vrátane včiel. Vplyv pesticídov na opeľovače v rámci SR skúma a posudzuje Národné referenčné laboratórium Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (NRL UVLF). „Každý

  Viac
 • 70. česko-slovenské farmakologické dni

  Medzinárodná farmakologická konferencia, ktorá sa po dvoch rokoch pandémie COVID-19 konala prezenčne v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Farmakologické dni sú tradičným podujatím farmakológov z Česka a zo Slovenska. Predstavujú výnimočnú príležitosť pre získavanie a výmenu poznatkov či skúseností, vytváranie nových priateľstiev, utužovanie vzťahov a tvorbu vedeckých spoluprác. Jubilejné 70. česko-slovenské farmakologické dni

  Viac
 • Zákazníci by privítali viac trpezlivosti pri senioroch a diskrétnejší prístup

  Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) sa študijný program farmácia vyučuje od akademického roka 2006/2007. Aktuálne študuje farmáciu vo všetkých ročníkoch 424 študentov, končiť by malo 70 z nich. Medzi záverečnými prácami sa každý rok nájdu zaujímavé pohľady na problematiku farmácie. Primárnou úlohou lekárnikov bolo kedysi zabezpečovanie a príprava liečiv. Dnes musí

  Viac
 • Sezóna kliešťov je tu

  Aktivita kliešťov narastá. Tento rok ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zaznamenal už vo februári. Upozorňujú preto, že na dovolenke a pri pobyte v prírode treba myslieť na ochranu pred prisatím kliešťa a pred infekciami, ktoré môžu prenášať. Vzhľadom na rastúci trend kliešťovej encefalitídy (KE) na našom území odporúča ÚVZ zvážiť aj možnosť očkovania.  

  Viac
 • Lekárenské paragrafy z pohľadu veľkodistribúcie

  Hosťami tretieho vzdelávacieho semináru z cyklu Lekárenské paragrafy, boli zamestnanci spoločnosti UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, odborníci v oblasti liekovej legislatívy a požiadaviek na správnu veľkodistribučnú prax. Seminár sa konal 24. marca 2022 na pôde Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, už naživo, v jednej z najmodernejších multimediálnych miestností na Slovensku. Workshop pre

  Viac
 • Kašeľ pri akútnych respiračných ochoreniach

  Kašeľ pri akútnych respiračných ochoreniach

  Prvý webinár UPdate s UNIPHARMOU priniesol tému Kašeľ pri akútnych respiračných ochoreniach UNIPHARMA 1. — slovenská lekárnická akciová spoločnosť a dvaja farmaceuti z projektu Bez receptu, PharmDr. Radoslav Daniš (LF UK Bratislava) a PharmDr. Filip Max (FaF UK Bratislava) priniesli začiatkom februára spoločný projekt pravidelného online vzdelávania pre lekárnikov a študentov farmácie s názvom UPdate

  Viac
 • Kto je to farmaceut?

  Kto je to farmaceut?

  Farmaceuti, lekárnici, osobní poradcovia, psychológovia a občas i lekári. Takýmito a ďalšími menami nás oslovujú pacienti v lekárňach. Povolanie farmaceuta sa v dnešnej dobe stáva čoraz viac vyhľadávané. Možno je to zapríčinené aj pretrvávajúcou pandémiou, kedy sú lekári často nedostupní. A možno len dostupnosťou vysokovzdelaných ľudí – farmaceutov v lekárňach, ktoré sa nachádzajú v každom kúte Slovenska. My, zástupcovia Slovenského spolku študentov

  Viac