• 26. sympózium z dejín farmácie sa uskutočnilo v dejinami bohatej Banskej Štiavnici

  Sympóziá z dejín farmácie už navštívili mnoho miest Slovenska. Tentoraz sa 21. septembra 2022 konalo vo výnimočnej lokalite, v muzeálnych priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. Toto mesto je perlou našej krajiny. Je to nádherné staré banské mesto, ktoré je zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jeho súčasťou je aj Slovenské banské

  Read more
 • Keby sme vedeli, ako chrániť včely pred pesticídmi, mali by sme vyhrané

  Včely sú najdôležitejším opeľovačom tisícov druhov rastlín. Bez nich by sa narušil potravinový reťazec. Na druhej strane, človek využíva chemické látky, aby uchránil rastliny pred škodcami. Používaním pesticídov ohrozuje opeľovače, vrátane včiel. Vplyv pesticídov na opeľovače v rámci SR skúma a posudzuje Národné referenčné laboratórium Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (NRL UVLF). „Každý

  Read more
 • 70. česko-slovenské farmakologické dni

  Medzinárodná farmakologická konferencia, ktorá sa po dvoch rokoch pandémie COVID-19 konala prezenčne v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Farmakologické dni sú tradičným podujatím farmakológov z Česka a zo Slovenska. Predstavujú výnimočnú príležitosť pre získavanie a výmenu poznatkov či skúseností, vytváranie nových priateľstiev, utužovanie vzťahov a tvorbu vedeckých spoluprác. Jubilejné 70. česko-slovenské farmakologické dni

  Read more
 • Zákazníci by privítali viac trpezlivosti pri senioroch a diskrétnejší prístup

  Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) sa študijný program farmácia vyučuje od akademického roka 2006/2007. Aktuálne študuje farmáciu vo všetkých ročníkoch 424 študentov, končiť by malo 70 z nich. Medzi záverečnými prácami sa každý rok nájdu zaujímavé pohľady na problematiku farmácie. Primárnou úlohou lekárnikov bolo kedysi zabezpečovanie a príprava liečiv. Dnes musí

  Read more
 • Sezóna kliešťov je tu

  Aktivita kliešťov narastá. Tento rok ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zaznamenal už vo februári. Upozorňujú preto, že na dovolenke a pri pobyte v prírode treba myslieť na ochranu pred prisatím kliešťa a pred infekciami, ktoré môžu prenášať. Vzhľadom na rastúci trend kliešťovej encefalitídy (KE) na našom území odporúča ÚVZ zvážiť aj možnosť očkovania.  

  Read more
 • Lekárenské paragrafy z pohľadu veľkodistribúcie

  Hosťami tretieho vzdelávacieho semináru z cyklu Lekárenské paragrafy, boli zamestnanci spoločnosti UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, odborníci v oblasti liekovej legislatívy a požiadaviek na správnu veľkodistribučnú prax. Seminár sa konal 24. marca 2022 na pôde Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, už naživo, v jednej z najmodernejších multimediálnych miestností na Slovensku. Workshop pre

  Read more
 • Kašeľ pri akútnych respiračných ochoreniach

  Kašeľ pri akútnych respiračných ochoreniach

  Prvý webinár UPdate s UNIPHARMOU priniesol tému Kašeľ pri akútnych respiračných ochoreniach UNIPHARMA 1. — slovenská lekárnická akciová spoločnosť a dvaja farmaceuti z projektu Bez receptu, PharmDr. Radoslav Daniš (LF UK Bratislava) a PharmDr. Filip Max (FaF UK Bratislava) priniesli začiatkom februára spoločný projekt pravidelného online vzdelávania pre lekárnikov a študentov farmácie s názvom UPdate

  Read more
 • Kto je to farmaceut?

  Kto je to farmaceut?

  Farmaceuti, lekárnici, osobní poradcovia, psychológovia a občas i lekári. Takýmito a ďalšími menami nás oslovujú pacienti v lekárňach. Povolanie farmaceuta sa v dnešnej dobe stáva čoraz viac vyhľadávané. Možno je to zapríčinené aj pretrvávajúcou pandémiou, kedy sú lekári často nedostupní. A možno len dostupnosťou vysokovzdelaných ľudí – farmaceutov v lekárňach, ktoré sa nachádzajú v každom kúte Slovenska. My, zástupcovia Slovenského spolku študentov

  Read more
 • Do legendárnej lekárne vrátia historický mobiliár

  Do legendárnej lekárne vrátia historický mobiliár

  Do historickej budovy lekárne U Salvátora v Bratislave na Panskej ulici sa vráti jej pôvodný mobiliár. Pred rokom mesto opäť získalo majetkový vzťah k priestoru lekárne, teraz prinavrátia aj jej cenný obsah. Mesto Bratislava podpísalo zmluvu na kúpu pôvodného mobiliáru lekárne od súkromného vlastníka v hodnote 990-tisíc eur bez DPH. Poslanci mestského zastupiteľstva na septembrovom zasadnutí vyčlenili

  Read more
 • 25. sympózium z dejín farmácie sa po ročnom odklade podarilo uskutočniť

  25. sympózium z dejín farmácie sa po ročnom odklade podarilo uskutočniť

  V roku 2020 bolo pár dní pred ohláseným termínom (2. októbra 2020) pre pandémiu covidu zrušené 25. sympózium z dejín farmácie, ktoré pripravila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Klub dejín farmácie pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach vo vzácnej spolupráci so Štátnym archívom Prešov, pracovisko Archív Poprad – Spišská Sobota. Termín bol odložený

  Read more
 • Liečba obezity je dnes naliehavejšia, než kedykoľvek predtým

  Liečba obezity je dnes naliehavejšia, než kedykoľvek predtým

  Svetový deň obezity sa každoročne organizuje 4. marca. Slovenská obezitologická asociácia (SOA) pri tejto príležitosti pripravila už 6. ročník Slovenského dňa obezity (SDO). Motív tohtoročného dňa obezity „Everybody needs everybody – Každý potrebuje každého“ zdôraznil, že vzájomnú motiváciu k redukcii telesnej hmotnosti a k jej udržaniu v rozsahu, ktorý je pre zdravie prospešný, je možné

  Read more
 • Farmácia nie je zamestnanie, ale poslanie. Čo všetko musí zvládnuť uchádzač o štúdium?

  Farmácia nie je zamestnanie, ale poslanie. Čo všetko musí zvládnuť uchádzač o štúdium?

  Koniec zimy je obdobie, keď sa stredoškoláci rozhodujú, ako nasmerujú svoj život. Univerzity zvykli pozývať záujemcov, aby na vlastné oči videli niečo z ich ponuky. Zaužívané zvyky zmenili opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Tak, ako študenti už tretí semester absolvujú dištančnou formou, aj dni otvorených dverí prešli do online priestoru. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach nie je výnimkou.

  Read more