• Ukončenie prevádzkovania lekárne – jednotlivé kroky a povinnosti s tým spojené

    Poskytovanie lekárenskej starostlivosti je v mnohých oblastiach podobné s obchodnou činnosťou ostatných podnikateľských subjektov. Avšak poskytovanie lekárenskej starostlivosti je prísne regulované právnymi predpismi a naviazané na získanie viacerých povolení. Ak sa poskytovateľ rozhodne jedného dňa ukončiť prevádzkovanie lekárne, mnohé nadobudnuté povolenia musí zrušiť a zároveň splniť si rôzne s tým súvisiace povinnosti. Prinášame vám prehľad základných krokov, ktoré je nutné

    Read more