• Dopad novej Súdnej mapy na obchodné spoločnosti

  S účinnosťou od 1. júna 2023 začala platiť nová Súdna mapa, ktorá prináša zmeny aj pre obchodné spoločnosti. Zmeny nastávajú vo vzťahu k identifikačným údajom obchodných spoločností zapísaných pôvodne do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I a Košice I. Danú tému si priblížime s ohľadom na to, že niektoré lekárne vykonávajú svoju činnosť ako obchodné

  Viac
 • Internetový výdaj diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro sa stal skutočnosťou

  V roku 2017 boli prijaté dve nariadenia upravujúce oblasť zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (ďalej ako „nariadenie”) vytvára nový regulačný rámec pre zdravotnícke pomôcky in vitro a nahrádza smernicu č. 98/79/ES o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro. Samotné

  Viac
 • Ukončenie prevádzkovania lekárne – jednotlivé kroky a povinnosti s tým spojené

  Poskytovanie lekárenskej starostlivosti je v mnohých oblastiach podobné s obchodnou činnosťou ostatných podnikateľských subjektov. Avšak poskytovanie lekárenskej starostlivosti je prísne regulované právnymi predpismi a naviazané na získanie viacerých povolení. Ak sa poskytovateľ rozhodne jedného dňa ukončiť prevádzkovanie lekárne, mnohé nadobudnuté povolenia musí zrušiť a zároveň splniť si rôzne s tým súvisiace povinnosti. Prinášame vám prehľad základných krokov, ktoré je nutné

  Viac