Čo bude v Lekárni u Salvatora?

Viackrát sme vás v Lekárniku informovali o Lekárni u Salvatora v Bratislave, ktorú najskôr mesto odkúpilo, a potom začalo rekonštruovať. Do spolupráce sa zapojila aj Slovenská lekárnická komora (SLeK). Preto sme sa prezidenta SLeK, PharmDr. Ondreja Sukeľa opýtali, čo komora plánuje s priestorom robiť.

budova lekárne U Salvatora

Jedným z veľkých projektov komory je obnova historickej Lekárne u Salvatora. V akom štádiu ste a na čo sa môžu lekárnici a laická verejnosť tešiť?

Akonáhle sa budova lekárne U Salvatora stala výhradným vlastníctvom mesta, SLeK kontaktovala magistrát. Napísali sme primátorovi Vallovi list, v ktorom sme ho požiadali o začatie komunikácie o využití tohto priestoru. V priebehu diskusie, ktorá trvala viac než dva roky, z nej vyplynulo, že v budove nebude múzeum či umelecké centrum, ale vznikne tam funkčná lekáreň, ktorá bude okrem bežnej funkcie spĺňať aj „muzeálny” a osvetový charakter.
Verím, že táto lekáreň bude výkladnou skriňou farmácie na Slovensku. Ja osobne tam chcem chodiť expedovať a verím, že sa pridajú aj ďalší kolegovia.
Súčasťou lekárne bude aj stála expozícia s historickým nábytkom, ktorý sa bude používať, ale zároveň môžem prezradiť, že vždy tam počas prevádzky bude prítomný aj človek, ktorý umožní nielen pacientsky vstup, ale aj možnosť výkladu týkajúceho sa histórie lekárne.
Druhým krokom by malo byť vytvorenie osvetového vzdelávacieho farmaceutického centra, ktoré bude takisto prevádzkovať SLeK. Tam bude „hlavný stan” našich projektov určený smerom k verejnosti.

Vieme tieto projekty nejako časovo ohraničiť?

Verím, že lekáreň spustíme začiatkom tohto roka a ostatné aktivity by mohli začať v roku 2024, keďže budova sa stále rekonštruuje. Záujmom SLeK je mať tri podlažia tejto krásnej budovy.

spracoval: Mgr. Ján Zošák

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 1/2023