Regionálne stretnutia lekárnikov opäť priniesli novinky, ale aj aktuálne témy

Regionálne stretnutia lekárnikov sú tradičným vzdelávacím podujatím, ktoré organizujú UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a virtuálne zoskupenie PLUS LEKÁREŇ. Odborné semináre sa konali na 4 miestach po Slovensku, odštartovali 17. mája 2023 v Bratislave, na druhý deň sme sa presunuli do Nitry. O týždeň, 24. mája 2023, pokračovali na východe v Košiciach a bodku za podujatím dali stretnutia v Banskej Bystrici. Podujatí sa zúčastnilo 250 lekárnikov. Nechýbali ani prezentácie farmaceutických spoločností a bohatá účasť zamestnancov UNIPHARMY. Veríme, že ste si odniesli cenné informácie a dobré rady, ktoré využijete pri svojej práci. Odbornou garantkou akreditovaného podujatia bola doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Reportáž z Regionálnych stretnutí lekárnikov si môžete prečítať v časopise Lekárnik 6/2023