• 16 DECEMBRA, 2019

  Závery 8. pracovnej konferencie klinickej farmácie v rámci X. zjazdu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

  autorka: PharmDr. Mária Göböová, PhD. Interná klinika FN Nitra V rámci X. zjazdu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, ktorý bol venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave, sa konala 8. pracovná konferencia klinickej farmácie. Prvá časť konferencie Prvá časť konferencie sa zamerala na aktuálnu situáciu na Slovensku v odbore klinická farmácia. Odbor klinická farmácia má dlhoročné ukotvenie v

  Čítať ďalej
  • 29 JúLA, 2019
  Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve

  Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve

  Ako ostať imúnny voči „chorobám“ systému a chrániť citlivé dáta? Problémovou a citlivou v zdravotníctve sa v súčasnosti stáva okrem jeho efektivity a financovania aj otázka bezpečnosti dát. Téma kybernetickej bezpečnosti sa aktuálne týka všetkých zdravotníckych zariadení – nemocníc, lekární, dokonca aj farmaceutických firiem. Cieľom útoku hackerov nemusí byť len finančný zisk, môže sa ním stať aj získanie

  Čítať ďalej
  • 15 MáJA, 2019
  II. celonárodný snem lekárnikov 2019

  II. celonárodný snem lekárnikov 2019

  http://www.vasilekarnici.cz/cz/aktuality-z-domova/aktualita/iicelonarodni-snem-lekarniku-2019 Seznam přednášejících a přednášek (průběžně aktualizován) Nedopil A., Mgr., Předseda spolku Vaši Lékárníci CZ, spolumajitel nezávislých lékáren U bílého lva s tradicí od roku 1738. (Česká Republika): Jsou lékárny v ČR a jejich pacienti vhodným místem pro experimenty nadnárodních řetězců a monopolu? —————————————————– Kasper E., Mag., Secretary-General European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (Belgie) Boj proti

  Čítať ďalej
  • 10 SEPTEMBRA, 2018
  VII. jarná konferencia klinickej farmácie

  VII. jarná konferencia klinickej farmácie

    Časť organizačného výboru sprava: prof. M. Kuželová, dr. M. Göböová, Dr. H. Komjáthy a dr. L. Černušková VII. jarná konferencia klinickej farmácie sa uskutočnila 25. mája 2018 v Konferenčnom centre Univerzity H. Selyeho v Komárne na tému: „Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich krvné zrážanie“. Organizačný výbor konferencie rozhodol o konaní tohtoročnej jarnej konferencie v Komárne z dôvodu,

  Čítať ďalej
  • 10 SEPTEMBRA, 2018
  Farmakoekonomika na Slovensku XXXV. – „Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií v realite liekovej a zdravotnej politiky v SR a ČR“

  Farmakoekonomika na Slovensku XXXV. – „Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií v realite liekovej a zdravotnej politiky v SR a ČR“

  čestné predsedníctvo Dňa 13. júna 2018 sa v Bratislave, na Ministerstve zdravotníctva SR, konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Farmakoekonomika na Slovensku XXXV. – „Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií v realite liekovej a zdravotnej politiky v SR a ČR”. Podujatie bolo súčasne 12. Slovenskou a českou farmakoekonomickou konferenciou. Konferencia bola venovaná 70-tinám prof. J. Holomáňa, CSc., v kontexte

  Čítať ďalej
  • 23 AUGUSTA, 2018
  PHARMASUMMIT 2018

  PHARMASUMMIT 2018

  V nádhernom prostredí Horného hodrušského tajchu v hoteli Salamandra Resort sa uskutočnila 20. a 21. mája 2018 odborná konferencia pod názvom PHARMASUMMIT. Generálnym reklamným partnerom bola firma MYLAN, ktorá je v súčasnosti  jedným z popredných svetových výrobcov liekov a špecializovaných farmaceutík, ktorý svoje produkty dodáva do približne 145 krajín a regiónov. Garantom odborného podujatia bol prof. PharmDr.

  Čítať ďalej
  • 20 AUGUSTA, 2018
  Farmakon SR 2018 – Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu

  Farmakon SR 2018 – Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu

  Konferencia Farmakon SR,  ktorá sa venovala aktuálnym témam slovenského lekárnictva farmaceutického priemyslu, sa uskutočnila 17. apríla 2018 v Austria Trend hoteli Bratislava. Na úvod prítomných privítali organizátori konferencie zo spoločnosti conforum s.r.o. a moderátor konferencie prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. Prvým prednášajúcim bol RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA, senior manager, offering management, Czech and Slovak

  Čítať ďalej
  • 20 AUGUSTA, 2018
  Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: Pripravme sa na GDPR a legislatívne zmeny v roku 2018.

  Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: Pripravme sa na GDPR a legislatívne zmeny v roku 2018.

  zľava: Ing. Monika Vaľková, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Mgr. Andrej Kuklovský, Mgr. Elena Matušková Keďže sa pomaly blíži jeseň a s ňou pravidelné regionálne stretnutia lekárnikov, pripomeňme si jarnú sériu, ktorá odštartovala 5. apríla v Nitre v hoteli Zlatý Kľúčik, 12. apríla pokračovala v Bratislave v hoteli Bratislava, 18. apríla v Košiciach v hoteli Roca a záverečné

  Čítať ďalej
  • 16 APRíLA, 2018
  1.	celonárodný snem lekárnikov v Brne

  1. celonárodný snem lekárnikov v Brne

  „Českí lekárnici zjednoťme sa, hrozí nám, že lekárenstvo prestane byť slobodným povolaním. 1. celonárodný snem lekárnikov organizovaný spolkom Vaši lekárnici CZ, z.s. sa uskutočnil 2. februára 2018 na Farmaceutickej fakulte Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Generálnymi partnermi odborného podujatia boli Grémium majiteľov lekární (GML) a výrobná firma Galmed a.s. Cieľom snemu bolo zjednotiť českých lekárnikov

  Čítať ďalej
  • 12 FEBRUáRA, 2018
  Prvá národná pacientska konferencia na tému dostupnejšej inovatívnej liečby

  Prvá národná pacientska konferencia na tému dostupnejšej inovatívnej liečby

  Horšia dostupnosť liekov s nízkym doplatkom, ale aj vylúčenie niektorých zdravotníckych pomôcok z kategorizácie boli 24. novembra 2017 témami na Prvej národnej pacientskej konferencii, organizovanej Asociáciou na ochranu práv pacientov SR. Novela zákona o úhrade liekov podľa najväčšej strešnej pacientskej organizácie nemusí vyriešiť problémy, ktoré by mala. Dostupnosť inovatívnej liečby by sa od budúceho roka mala pre

  Čítať ďalej
  • 9 FEBRUáRA, 2018
  18. lekárnický kongres: Ako si zabezpečiť konkurencieschopnosť.

  18. lekárnický kongres: Ako si zabezpečiť konkurencieschopnosť.

  Vývoj lekárnictva v trhovom prostredí   18. lekárnický kongres sa venoval téme: Vývoj lekárenstva v trhovom prostredí – ako si zabezpečiť konkurencieschopnosť. Priniesol prednášky z oblasti farmácie i lekárskej obce, stavovských organizácií a špičkových odborníkov z praxe zo Slovenska, Čiech i zahraničia. Organizátormi odborného podujatia, ktoré sa uskutočnilo 25. novembra 2017 v Žiline v hoteli Holiday

  Čítať ďalej
  • 9 FEBRUáRA, 2018
  Farmakoekonomika na Slovensku XXXIV.

  Farmakoekonomika na Slovensku XXXIV.

  Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, o.z SLS organizovala v Bratislave dňa 6. 12. 2017 vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Farmakoekonomika na Slovensku XXXIV. – „Trendy vo farmakoekonomike a hodnotení zdravotníckych technológií a ich uplatnenie v liekovej a zdravotnej politike“. Hlavným organizátorom bola Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, o.z SLS v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku, za účasti ISPOR Chapter Slovakia, Fakulty zdravotníctva

  Čítať ďalej
  • 14 JúLA, 2017
  XLIII. Lekárnické dni Slovenskej farmaceutickej spoločnosti po trinástich rokoch opäť v Košiciach

  XLIII. Lekárnické dni Slovenskej farmaceutickej spoločnosti po trinástich rokoch opäť v Košiciach

  XLIII. ročník lekárnických dní Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) sa uskutočnil 22.6.-24.6.2017 vo východoslovenskej metropole, v Európskom meste kultúry v Košiciach (2013). XLIII. lekárnické dni boli venované 65. výročiu vzniku Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaFUK). Rokovanie lekárnických dní otvorila predsedkyňa Lekárnickej sekcie SFS doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., ktorá privítala slávnostné predsedníctvo a to dekana pána prof. PharmDr.

  Čítať ďalej
  • 15 JúNA, 2017
  VI. jarná konferencia klinickej farmácie

  VI. jarná konferencia klinickej farmácie

  Sekcia klinickej farmácie (SKF) Slovenskej farmaceutickej spoločnosti o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti spolu s Katedrou farmakológie a toxikológie, Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, Slovenskou lekárnickou komorou a Ústavom farmácie Slovenskej zdravotníckej univerzity usporiadali 19. mája 2017 VI. jarnú konferenciu klinickej farmácie, ktorá bola venovaná 65. výročiu Farmaceutickej fakulty UK. Témou konferencie bolo: Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov

  Čítať ďalej
  • 5 MáJA, 2017
  Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: PLUS LEKÁREŇ, Vízia a ciele pre rok 2017

  Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: PLUS LEKÁREŇ, Vízia a ciele pre rok 2017

  Jarná séria regionálnych stretnutí lekárnikov virtuálneho zoskupenia PLUS LEKÁREŇ odštartovala 16. marca 2017 v Nitre, v príjemnom prostredí hotela Zlatý Kľúčik. Druhé stretnutie sa uskutočnilo 23. marca 2017 v Banskej Bystrici v hoteli Lux a séria bola zavŕšená 6. apríla v Košiciach v hoteli DoubleTree by Hilton. Školenia organizovala UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Reklamnými partnermi podujatí boli spoločnosti TEVA,

  Čítať ďalej