Lekárenské paragrafy z pohľadu veľkodistribúcie

Hosťami tretieho vzdelávacieho semináru z cyklu Lekárenské paragrafy, boli zamestnanci spoločnosti UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, odborníci v oblasti liekovej legislatívy a požiadaviek na správnu veľkodistribučnú prax. Seminár sa konal 24. marca 2022 na pôde Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, už naživo, v jednej z najmodernejších multimediálnych miestností na Slovensku.

Zástupcovia UNIPHARMY spolu so študentmi a organizátormi podujatia

Workshop pre študentov otvoril zábavnou formou Mgr. Michal Tuma, ktorý študentom predstavil spoločnosť UNIPHARMA – jej poslanie, víziu a ciele v distribúcii liekov. Následne odovzdal slovo ostatným kolegom, ktorí si pre študentov pripravili zaujímavé prednášky.
Mgr. Ivana Jaššová, odborná zástupkyňa za distribúciu liekov, priblížila prácu farmaceuta v distribučnej spoločnosti na pozícii odborného zástupcu za distribúciu liekov. Opísala im povinnosti, zodpovednosti a právomoci odborného zástupcu vyplývajúce z požiadaviek správnej veľkodistribučnej praxe a platnej legislatívy týkajúcej sa tejto oblasti.
Odborná zástupkyňa za výrobu liekov, Mgr. Eva Makranská, študentom v ďalšom bloku prednášky priblížila proces nákupu neregistrovaných liekov veľkodistribútorom zo zahraničia na základe povolenia MZ SR a platnú legislatívu, ktorá túto problematiku definuje.  Pripravila si pre nich praktické príklady z praxe, ktoré mnohým pacientom zachránili život.
Ďalšou zaujímavou témou bol rozbor legislatívnych požiadaviek pre veľkodistribúciu liekov, o ktorej porozprával Mgr. Juraj Nikodémus, MBA, riaditeľ právneho odboru UNIPHARMY. Venoval sa vybraným ustanoveniam „zákona o lieku 362/2011”. Zameral sa na povinnosti držiteľa povolenia na veľkodistribúciu, na informačný systém pre mimoriadne objednávanie liekov, problematiku falšovania liekov a dozor nad veľkodistribútorom zo strany štátnych orgánov.
Seminár uzatvorila JUDr. Zuzana Vrtielová, senior právnička UNIPHARMY, ktorá študentom priblížila propagáciu liekov a výživových doplnkov a náležitosti reklamy. Študentom odprezentovala praktické ukážky reklám vo forme videa a TV spotu, kde sa zamerala na správne a nesprávne prvky propagácie liekov a výživových doplnkov.
Po diskusii k položeným otázkam si študenti zahrali s prednášajúcimi aj stolný futbal, ktorý v minulosti zakúpila študentom spoločnosť UNIPHARMA.
Ďakujeme za pozvanie a budeme sa tešiť na ďalší príjemný čas, ktorý strávime so študentmi farmácie!

Podujatie LEKÁRENSKÉ PARAGAFY organizuje Slovenský spolok študentov farmácie a je zameraný na zlepšenie vedomostí študentov farmácie v oblasti legislatívy.
spracovala:
Mgr. Eva Makranská
odborná zástupkyňa za výrobu liekov
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť