70. česko-slovenské farmakologické dni

Medzinárodná farmakologická konferencia, ktorá sa po dvoch rokoch pandémie COVID-19 konala prezenčne v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Aula Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Farmakologické dni sú tradičným podujatím farmakológov z Česka a zo Slovenska. Predstavujú výnimočnú príležitosť pre získavanie a výmenu poznatkov či skúseností, vytváranie nových priateľstiev, utužovanie vzťahov a tvorbu vedeckých spoluprác. Jubilejné 70. česko-slovenské farmakologické dni sa konali v dňoch 22. – 24. júna 2022, práve v roku, kedy Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského (FaF UK) oslavuje 70. výročie svojho vzniku. Na organizácii sa podieľala Slovenská farmakologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (SFaS), FaF UK a Česká spoločnosť pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékářské společnosti J. E. Purkyně (ČSEKFT).

Program konferencie bol skutočne bohatý a týkal sa rôznych oblastí farmakológie a toxikológie, najmä však klinickej a experimentálnej. Organizátori prijali takmer 80 abstraktov, čo naznačovalo naozaj výnimočnú úroveň konferencie. Program bol rozdelený do deviatich sekcií: osem prednáškových sekcií, ktoré sa konali v Aule FaF UK a jedna posterová sekcia, ktorá sa konala v Multimediálnej miestnosti FaF UK.

Farmakologické dni 2022 otvoril doc. Peter Křenek, vedúci Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK. Prof. Ján Klimas, dekan FaF UK, vyzdvihol výnimočnosť 70. česko-slovenských farmakologických dní. Predsedovia ČSEKFT a SFaS, prof. Ondřej Slanař a prof. Soňa Fraňová, predstavili históriu spoločností a štruktúru a náplň ich súčasných pracovísk. Veľmi zaujímavú plenárnu prednášku konferencie s názvom „Cardiac effect of histamine” predniesol prof. Dr. Med. Joachim Neumann z Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Medizinische Fakultät, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, ktorý dlhodobo spolupracuje s Katedrou farmakológie a toxikológie FaF UK.

prof. Dr. Med. Joachim Neumann

8 prednáškových sekcií tematicky, okrem iného, pokrývalo farmakokinetiku, farmakodynamiku, bezpečnosť liečiv, antibiotiká, nové prístupy v neurofarmakológii, nové poznatky v srdcovo-cievnych ochoreniach, ich patogenéze a terapii, farmakológiu nádorových ochorení, COVID-19 od predklinických dát až po medicínu založenú na dôkazoch. Spomedzi 31 prednášok bolo 11 zaradených do súťaže o najlepšiu prednášku a 3 prednášky boli prezentáciou prác ocenených ČSEKFT. V posterovej sekcii z 50 posterov o ceny súťažilo 21 posterov.

Po ukončení odborného programu čakal účastníkov spoločenský večer s recepciou v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Okrem hudobného programu a príjemnej zábavy prebehlo aj vyhlásenie víťazov ceny za najlepšiu prednášku a najlepší poster zo súťažných prác konferencie. Najlepšie postery odprezentovali PharmDr. Eva Veľasová (FaF UK – Bratislava) a PharmDr. Tomáš Smutný, PhD. (FaF UK – Hradec Králové) a cenu za najlepšiu prednášku si odniesol Mgr. Matúš Dohál z JLF UK v Martine.

Odovzdávanie cien – prof. Ján Klimas a PharmDr. Eva Veľasová

Po 2-ročnej prestávke vynútenej pandémiou COVID-19, bolo veľmi obohacujúce osobne stretnúť českých kolegov. Práve vedecké diskusie totiž posúvajú vedeckú úroveň a prinášajú nové podnety. Pre študentov sú práve Farmakologické dni podujatím, kde majú jednu z prvých možností prezentovať svoju prácu na medzinárodnom fóre. Toto predstavuje nezameniteľnú skúsenosť, ktorú neskôr zúročia na akejkoľvek pracovnej pozícii.

Spoločenský večer, počas ktorého sa uskutočnilo vyhlásenie víťazov ceny za najlepšiu prednášku a najlepší poster

Jubilejný 70. ročník Farmakologických dní dopadol veľmi úspešne nielen z pohľadu organizácie, ale aj obsahu a kvality vedeckých príspevkov. Veľká vďaka patrí nielen organizačnému tímu, ale každému, kto akoukoľvek formou pomohol pri zabezpečovaní konferencie a účastníkom. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského svoje okrúhle výročie oslavuje naozaj tak, ako sa patrí.

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a virtuálne zoskupenie PLUS LEKÁREŇ boli exkluzívnymi partnermi podujatia. Spoločnosť prezentovali Mgr. Miloslav Čiliak, MHA, zástupca riaditeľa úseku nákupu a Mgr. Eva Makranská, odborná zástupkyňa za výrobu liekov

autorka: Dominika Nádaská
Foto: Farmaceutická fakulta UK

článok bol uverejnený v júlovom čísle časopisu Lekárnik