Obchodné strediská

unipharma_bojnice

UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť

ODS Bojnice
Opatovská cesta 4
97201 BOJNICE
tel.: +421 46 5154 100

up_budova_ba05

UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť

ODS Bratislava
Budatínska 18
851 06 BRATISLAVA
tel.: +421 2 682 019 10

UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť

ODS Prešov
Šafárikova 2/A
080 01 PREŠOV
tel.: +421 51 7565 511

Fakturačné údaje

Adresa: 
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

tel: 046/5154105
fax: 0465154107
e-mail: 

IČO: 31625657
DIČ: 2020468780
IČ DPH: SK2020468780

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 272/R

Kontakt na fakturačné oddelenie:
046/5154158

IBAN:

Československá obchodná banka
SK56 7500 0000 0003 1188 5563

Tatra Banka
SK55 1100 0000 0026 2600 5048

Všeobecná úverová banka
SK17 0200 0000 0014 7584 0382

Náš tím

Facebook
Instagram