Fakturačné údaje

IČO: 31625657
DIČ: 2020468780
IČ DPH: SK2020468780

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 272/R

Kontakt na fakturačné oddelenie:
tel: 046/5154158
e-mail: 

IBAN:

Československá obchodná banka
SK56 7500 0000 0003 1188 5563

Tatra Banka
SK55 1100 0000 0026 2600 5048

Všeobecná úverová banka
SK17 0200 0000 0014 7584 0382

Náš tím