Nazreli sme do zákulisia UVLF

         

Počas služobnej cesty do Košíc, kde sme mali naplánované stretnutie s rektorom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) prof. MVDr. Jozefom Nagym, PhD., a s prezidentom Spolku košických študentov farmácie Patrikom Balogom, sme sa mali možnosť rozhliadnuť aj po areáli UVLF. Spoznali sme množstvo inšpiratívnych ľudí a zaujímavých zákutí zeleného areálu školy.

       

Areálom univerzity nás najskôr previedla Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa UVLF a priestormi farmaceutického pavilónu nás sprevádzala PharmDr. Monika Holécyová, PhD., vedúca Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie. Mali sme možnosť vidieť novootvorené Veterinárne diagnostické centrum v budove Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ktoré začalo používať prístroj na magnetickú rezonanciu a CT prístroj. Cestou sme sa zastavili pri kreslenej mape areálu, ale aj pri bronzovej soche koňa s menom Ardo, ale nazreli sme aj do farmaceutickej záhrady, kde študenti pestujú liečivé rastliny. Vo farmaceutickom pavilóne sme sa mali možnosť spoznať s pedagógmi, ale nechýbala ani prehliadka učební, v ktorých sa pripravujú budúci farmaceuti.

spracoval: Mgr. Ján Zošák