Zvyšovanie povedomia o našej práci medzi odbornou aj laickou verejnosťou je jedným z cieľov, o ktoré sa snažíme v rámci Sekcie nemocničných lekárnikov

PharmDr. L’ubica Slimáková, MPH
predsedníčka Sekcie nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory

 

Vedie veľký tím ľudí v nemocničnej lekárni v Bratislave a zároveň predsedá Sekcii nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory (SLeK). V rozhovore nám povedala, ako medzi sebou spolupracujú nemocničné lekárne, čo by potrebovali tieto zariadenia, ale rozprávali sme sa aj o každodenných výpadkoch liekov. Ako podľa PharmDr. Ľubice Slimákovej, MPH, vnímajú bežní ľudia týchto farmaceutov? Dozviete sa v nasledujúcich riadkoch.

Ste vedúca veľkej nemocničnej lekárne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislave. Aký veľký tím ľudí vediete a ktoré pracovné pozície nájdeme vo vašej lekárni?

V našej lekárni momentálne pracuje 37 zamestnancov v piatich oddeleniach, ktorými sú oddelenie klinickej farmácie, oddelenie prípravy liekov (aj so sterilnou prípravou), oddelenie kontroly liečiv, oddelenie zdravotníckych pomôcok a v roku 2018 sa k nám po vyše dvadsiatich rokoch vrátilo oddelenie výdaja verejnosti, prostredníctvom ktorého sme sa stali viditeľnejší pod názvom Lekáreň UNB Kramáre. So zabezpečením farmaceutickej starostlivosti v našej nemocnici farmaceutom pomáhajú aj farmaceutickí laboranti, sanitári, skladníci a administratívni pracovníci.

Ako medzi sebou spolupracujú bratislavské nemocničné lekárne?

Nemocničné lekárne UNB, aj ostatné nemocničné lekárne naprieč celým Slovenskom medzi sebou komunikujú každý deň. Vymieňame si rôzne informácie ohľadne dostupnosti liekov, v akútnych situáciách si požičiavame život zachraňujúce lieky, pomáhame si so spotrebovaním liekov s ohrozenou exspiráciou, zdieľame rôzne potrebné informácie (napr. receptúry, stav zásob antidot, atď.). Používame na to rôzne moderné komunikačné kanály, zahŕňajúce aj chatovacie skupiny v mobilných aplikáciách. Je skvelé, že nepristupujeme k sebe navzájom ako konkurenti, ale snažíme sa urobiť všetko, čo je v našich silách pre účinnú, bezpečnú a efektívnu terapiu hospitalizovaných aj ambulantných pacientov.

Celý rozhovor nájdete v časopise Lekárnik 7/2023