Info o podujatí


Marshallov plán je synonymom pre komplexný plán rekonštrukcie a obnovy. Aj slovenské zdravotníctvo sa priblížilo k stavu, keď zlepšiť úroveň zdravotnej starostlivosti nebude možné bez hlbokých systémových zmien. Každá takáto transformácia si však vyžaduje veľa rozumu, odvahy, trpezlivosti, „pot a slzy“ všetkých aktérov a ich spoločné presvedčenie, že kráčajú správnym smerom. A, samozrejme, financie. Leto prinieslo niekoľko iniciatív, ktoré chcú zmeniť fungovanie zdravotníctva. Štát pripravil návrh na reformu nemocníc do roku 2030 a svoju predstavu zverejnila aj najsilnejšia opozičná strana SaS.


Diagnóza slovenského zdravotníctva

Zdravotný stav obyvateľstva sa mení. Medicína si poradila s infekčnými ochoreniami, no zároveň rastie počet kardiovaskulárnych a onkologických chorôb. Ako starne populácia, pribúdajú ochorenia pohybovaného aparátu, zvyšuje sa potreba psychiatrie i starostlivosti o dlhodobo chorých. Ako na tento vývoj reagovať? S kým sa pripravované vízie uskutočnia? Chýbajú sestry a o pár rokov nebude ani dostatok lekárov a špecialistov (čo v mnohých regiónoch platí už dnes). A budú na vnútornú prestavbu zdravotníctva stačiť súčasné financie, alebo sa treba pripraviť na rast výdavkov? Pre ich efektívne využitie musí veľa vecí urobiť aj samotné zdravotníctvo: odhodlať sa k stratifikácii nemocníc, začať merať kvalitu, pozrieť sa na rezervy v liekovej politike i nemedicínskych činnostiach.

Cudzinci v nemocniciach?

Komora sestier a ministerstvo zdravotníctva sa dohadujú, koľko sestier vlastne chýba. Pätnásťtisíc alebo 2 300? Ak nevieme kvantifikovať problém, ako ho chceme riešiť? A nevieme ani, koľko chýba lekárov, hoci ich nedostatok už cítiť všade… Je pravda, že ide o celoeurópsky trend a podobné problémy majú v Nemecku i Rakúsku. O to horšie pre Slovensko.

Existuje riešenie? Pomôcť by malo školstvo i zdravotníci z tretích krajín, veď aj v Nemecku liečia lekári z Afriky. Najdôležitejšie však bude udržať absolventov medicíny na Slovensku, pretože dnes hneď polovica odchádza do zahraničia po skončení štúdia a ďalší po atestácii. Čo sa musí zmeniť, aby sme tento trend zastavili?

Peniaze v rukách poisťovní

Štátna VšZP je konečne v zisku a jej ozdravný plán zafungoval. Znamená to, že je v zdravotníctve dosť peňazí? Ako vnímajú finančné prostredie zdravotné poisťovne a kde vidia riziká, ktoré by mohli ovplyvniť zmeny v zdravotníctve? Ako môžu prispieť k finančnej stabilite celého sektora a podporiť všetkých, čo prinášajú do zdravotníctva pozitívne trendy? A čo by mal urobiť štát?

Ako sa zbaviť dlhov (a nerobiť ďalšie)

Niet pochýb, že zadlžená nemocnica nemôže dlhodobo poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Čo generuje dlhy v zdravotníctve? Korupcia pri obstarávaní, neschopní manažéri s nulovou osobnou zodpovednosťou, vysoké platy zdravotníkov…? Každý vie, že oddlženie nemocníc je čudný krok, napriek tomu sa piatykrát opakuje. Aké to má riešenie? Jedno opatrenie celkom isto nepomôže, financovanie si žiada hlbšie zmeny vrátane platieb štátu. A opäť ožíva myšlienka transformovať veľké štátne nemocnice na akciové spoločnosti so všetkými dôsledkami.

Nemocnica v každom meste?

Slovensko má hustú sieť nemocníc – takmer každé okresné mesto má lôžkové zariadenie a chce poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť. Ministerstvo pripravilo návrh stratifikácie a začalo sa o ňom diskutovať. Koľko výkonov a aké počty lôžok možno na Slovensku očakávať do roku 2030? Všetci chcú mať nemocnicu blízko, no pre pacienta nemusí byť najbližšia nemocnica vždy najlepšou voľbou. Aké je minimum výkonov, aby bola zdravotná starostlivosť pre pacienta bezpečná? Politici, najmä regionálni, sa stratifikácii tvrdohlavo bránia, nemocnice však nemusia zanikať, ale vytvárať špecializované centrá. Ak sa bude stratifikácia odkladať, tak či tak príde spontánne a chaoticky sama, vyvolaná nedostatkom zdravotníkov a financií.

Inšpirácie súkromného sektora

Privátny sektor sa stáva motorom pozitívnych zmien. Najväčšia súkromná sieť spája ambulantnú a ústavnú starostlivosť a začala transformáciu a špecializáciu nemocníc, ktorá môže byť inšpiráciou pre celý sektor. Otvorene sa začalo hovoriť o nozokomiálnych nákazách a ďalších parametroch kvality zdravotnej starostlivosti. V Michalovciach stojí prvá nemocnica po desaťročiach, ktorá môže byť referenčným zariadením pre ostatných. Inovácie prichádzajú aj z laboratórií a od technologických firiem. Chytá sa aj štát a prijal záväzok každoročne investovať 70 miliónov na nákup nových zariadení.

Všetci chcú získať najlepšiu východiskovú pozíciu do budúcich rokov, ktoré prinesú náročné zmeny. Boj o pacienta sa začal.

Moderná lieková politika

Farmakoterapia zaznamenáva obrovský rozmach, najmä pri onkologických a kardiovaskulárnych ochoreniach. Predchádzajúci minister Tomáš Drucker urobil poriadok s reexportom a inovatívne lieky sprístupnil pre širší okruh pacientov. Čo treba urobiť ďalej, aby dobre nastavená lieková politika prispievala k lepšej liečbe pacienta? Aké miesto v zdravotnej starostlivosti majú lekárenské služby a kam by sa mali posunúť?

Záverečná diskusia

Čo by ste odporučili ministerke zdravotníctva? V záverečnej debate zdravotníckych manažérov a lekárov sa ukáže, aké nové podnety konferencia priniesla a či naznačila cestu pre budúcnosť slovenského zdravotníctva.

 

Program