Vývoj trhu, aktuálne problémy, ale aj plány zhodnotil generálny riaditel’ v rozhovore pre HN

Vedenie spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť si okrem svojej hlavnej biznisovej agendy zakladá aj na informovaní verejnosti. Pravidelne preto odpovedáme na otázky, ktoré prichádzajú od novinárov. V poslednom čase ide hlavne o otázky týkajúce sa výpadkov liekov, ktoré trápia nielen Slovensko. V decembri odpovedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Mgr. Milan Vrúbel, aj na otázky redakcie Hospodárskych novín v rozsiahlejšom rozhovore. Prečítajte si niektoré z nich.

Spoločnosť UNIPHARMA oslávila 30 rokov na trhu. Ako by ste zhodnotili toto obdobie?

Keďže spoločnosť vznikla po páde režimu, doba priniesla viac turbulentných období ako tých pokojnejších. Na druhej strane sa súbežne s rozvojom spoločnosti budoval aj trh a nastavovali sa jeho parametre. Dnes je prostredie, v ktorom podnikáme stabilizované, spoločnosti, ktoré ho tvoria, majú jasne definované podmienky svojho fungovania. To neznamená, že toto prostredie je ideálne, ale to pri dynamike doby nikto ani neočakáva.

Za 30 rokov spoločnosť UNIPHARMA narástla na jedného z troch najväčších distribútorov liekov na Slovensku. Nie je to maličkosť, pretože ako rýdzo slovenská firma so slovenskými vlastníkmi a manažérmi musíme čeliť nadnárodným spoločnostiam, ktoré desiatky rokov kultivovali svoj biznis na globálnej úrovni. Na druhej strane máme výhodu „domáceho“ prostredia, tzn., že vďaka virtuálnemu zoskupeniu PLUS LEKÁREŇ, ktorého sme súčasťou, poznáme spotrebiteľské správanie slovenských pacientov a máme vynikajúce partnerské vzťahy s výrobcami liekov a zdravotníckych pomôcok. Navyše, stále zostávame verní Bojniciam – lokalite, kde sme vznikli, vyrástli, vychovali stovky špičkových odborníkov na logistiku, čím pomáhame udržať zamestnanosť a rozvoj mesta.

S akými problémami sa ako distribútor najčastejšie stretávate?

Problémov, ktoré dennodenne riešime, je množstvo. Od náboru kvalifikovaných zamestnancov cez dopravnú situáciu na Slovensku a ceny pohonných látok a energií. Všetky tieto problémy sú s dobrou logistikou zvládnuteľné. Čo nedokážeme ovplyvniť, je tvorba trhových podmienok štátom. Tým, že slovenský trh je silno regulovaný, neexistujú vysoké marže.
Ministerstvo zdravotníctva SR zaviedlo v roku 2008 na reguláciu odmeny za obchodný výkon veľkodistribútorov a lekární, takzvanú degresívnu obchodnú prirážku na lieky a dietetické potraviny. Prirážka je ovplyvnená kumulatívnou percentuálnou sadzbou pre jedenásť cenových pásiem. Laicky, čím vyššia je cena lieku, tým je nižšia marža. Táto regulácia sa dá zvládnuť za predpokladu, že náklady na skladovanie a distribúciu sa nemenia. Dnes máme rok 2022 a oproti roku 2008 všetky ceny vrátane energií násobne vzrástli. Regulované marže, ktorých je až 86 %, vďaka tejto skutočnosti nepokrývajú ani samotné náklady.

Čísla nakazených opäť rastú (pozn. red.: predchádzajúce otázky sa týkali koronavírusu a zvládnutia distribúcie vakcín), aj keď už nie tak rapídne ako v minulosti. Kľúčové bolo v tomto smere testovanie. Ako by mohla vyzerať budúcnosť v tomto smere?

Testovanie v budúcnosti je to, čo na Slovensku ešte nemáme celkom doriešené. My si myslíme, že najefektívnejší a pre pacienta najpohodlnejší spôsob testovania na COVID-19 bude testovanie v laboratóriu s veľkokapacitným laboratórnym vybavením, so samoodberom vzorky samotným pacientom v domácich podmienkach a so zapojením kvalifikovaných lekárnikov do procesu bezpečného zberu vzoriek s cieľom ich doručenia do laboratória na vykonanie testu.
UNIPHARMA už má pripravený technicky prepracovaný systém, ktorý by podľa nás mal nahradiť testovacie centrá, ktoré už dnes v podobe, v akej fungovali pred 2 rokmi, až na výnimky, neexistujú. Princíp spočíva v registrácii cez mobilnú aplikáciu, v odbere vzorky v domácich podmienkach a následnom sprocesovaní prevzatia vzoriek lekárňami s ich následným doručením do laboratória na otestovanie vzorky. Tento spôsob testovania môže byť v budúcnosti prevratný, aj čo sa týka diagnostiky iných ochorení.

Aké najväčšie výzvy stoja pred vašou spoločnosťou s novým kalendárnym rokom?

Predovšetkým pôjde o zvládnutie energetickej krízy, keďže zvýšené ceny energií prinášajú automaticky tlak na ceny služieb. Budeme sa to snažiť v prvom rade vyriešiť zefektívnením procesov, ale aj zvyšovaním trhového podielu. V budúcom roku pripravujeme aj spustenie novej a efektívnejšej distribučnej linky v obchodno-distribučnom stredisku v Bojniciach.

autor: Mgr. Ján Zošák

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 1/2023