Najviac ma teší, keď viem lekárnikom pomôcť

Mgr. Martina Gregorová
špecialistka predaja
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Medzi referentkami predaja v spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť nájdeme aj špecialistku predaja, ktorá má okrem bežných činností referentiek na starosti i niečo navyše. Okrem telefonickej komunikácie s lekárňami rieši napríklad aj kampane a marketingové akcie. Aké a čo všetko robí špecialistka predaja sa dočítate v rozhovore, ktorý nájdete v časopise Lekárnik 7/2023.

Komunikácia s lekárňami, ale aj oddeleniami
Mgr. Martina Gregorová začína svoj pracovný deň kontrolou prijatých objednávok z lekární a prípravou reportu predajov pre obchodných zástupcov za predchádzajúci deň. „Pravidelne komunikujem naprieč celou UNIPHARMOU za účelom kontroly zásob, nastavenia podpory predaja, aby ich mali obchodní reprezentanti vždy „po ruke“ a vedeli v lekárni magistrám pomôcť s doobjednaním. Spolu s cenovým oddelením kontrolujeme správnosť cien a marketingových akcií. Podobné podklady spracujem aj pre referentov predaja. Aktuálne pripravujem kolegom z oddelenia predaja aktívnu ponuku sezónnych produktov, ktoré by nemali chýbať v žiadnej lekárni. Následne sa venujem mne prideleným lekárňam, ako každý referent predaja v UNIPHARME. Aktuálne mám pridelených približne 80 lekární, komunikujem s nimi telefonicky alebo elektronicky. Čo ma mrzí je, že najčastejšie teraz preberáme nedostatkové lieky a hľadáme spôsoby, ako vybaviť čo najviac požiadaviek pacientov.“

Dôležitá je schopnosť rýchlo reagovať a vybaviť požiadavky
Keďže má Martina viacero rôznych povinností v priebehu dňa, musí rýchlo reagovať na najrôznejšie požiadavky a úlohy. Okrem toho musí byť samostatná, dôsledná, komunikatívna a čo je najdôležitejšie, musí vedieť rýchlo pracovať s rôznymi počítačovými programami.

Harmonogram je pri tejto práci dôležitý
Práca Mgr. Gregorovej, ale aj referentiek predaja je pre firmu dôležitá, lebo sú v dennom kontakte s magistrami v lekárni. „Riešime ich problémy a potreby najčastejšie spolu s kolegami z nákupu sa snažíme vybaviť rôzne požiadavky, napríklad preverenie dostupnosti výpadkových liekov, dostupných generík, prípadne aj liekov na mimoriadny dovoz, ktoré u nás nie sú dostupné.

Práca priniesla priateľov
Naša respondentka pochádza z malej dediny pri Partizánskom, z Hornej Vsi. Na vysokú školu chodila na UCM v Trnave, kde vyštudovala biotechnológiu. V UNIPHARME pracuje od roku 2019. „Na pozíciu som nastúpila na stredisku ODS Bratislava, kde som pôsobila ako zastupujúca referentka predaja. Po pár mesiacoch som sa rozhodla presťahovať späť domov, aby som mala bližšie rodinu a vtedy som požiadala o preloženie pod ODS Bojnice. Po vyše roku, v 2021, som dostala ponuku na miesto referentky predaja, čo znamenalo viac povinností, pravidelný denný režim a dostala som svoje prvé pridelené lekárne, o ktoré som sa mohla starať a pomáhať im vybavovať ich požiadavky. Tento rok mi bola ponúknutá pozícia špecialistky predaja, kedy som neváhala ani sekundu. Chcela by som sa naučiť niečo nové, posunúť sa ďalej a neustále sa zlepšovať. Pri tomto všetkom sú mi nesmierne nápomocní nadriadený Mgr. Juraj Dvonč a kolegyňa Michaela Mitašová. Vďaka nim sa môžem realizovať a každým dňom sa zlepšovať.
Práca v UNIPHARME mi dala veľa skvelých priateľov, vďaka ktorým chodím do práce rada, mnohých priateľov z radu lekárnikov až po možnosť nájdenia vlastnej sebarealizácie. Vďaka mojim kolegom sa každý deň teším do práce, aj keď viem, že ma čaká ťažký deň.
Na práci si vážim každého jedného zamestnanca v UNIPHARME. Každý deň robia čo sa len dá, aby všetko fungovalo. Vážim si každého klienta, ktorý k nám zavolá, potrebuje našu radu, pomoc. Som rada, že sa obracia práve na nás a najviac ma teší, keď mu vieme pomôcť,“ hovorí Martina.
Na oddelení predaja je prevažne ženský kolektív. Dokopy je ich 25 a okrem iného je tam hlavne v piatok, keď sa blíži víkend, veselo.

Komunikatívnosť – najdôležitejšia vlastnosť každej referentky predaja
Referent predaja musí byť komunikatívny. Keďže môže byť každý hovor iný, referent predaja musí byť empatický, úctivý, slušný a nápomocný. Musí sa vedieť orientovať v internom objednávkovom systéme, musí vedieť rýchlo písať a musí počúvať s porozumením.
spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová