MOJA UNIPHARMA PORTÁL – Čo ponúka portál lekárnikovi?

Pripomeňme si, aké informácie nájdete v MOJA UNIPHARMA Portál v záložke FAKTÚRY A DOBROPISY.

autorka: Michaela Mitašová

špecialistka predaja, UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť