Lagevrio – distribúcia pacientom s COVID-19

Otázky a odpovede: Lagevrio

Kto môže pacientovi liek predpísať?
Každý ošetrujúci lekár, po splnení indikačných kritérií. Farmaceut nebude skúmať splnenie týchto kritérií, ale na základe platného preskripčného záznamu  liek zabezpečí.

Kto môže pre pacienta tento liek objednať?
Každá verejná lekáreň. V prípade, že lekáreň nemá so spoločnosťou  UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zmluvný vzťah umožňujúci objednávanie prostredníctvom tzv. emergentného systému, je potrebné, aby kontaktovala: email: ,   tel.č.: +421 905 256 615

Ako tento liek objednať?
Na základe platného preskripčného záznamu vytvorí lekáreň objednávku cez emergentný systém spoločnosti UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Je potrebné zabezpečiť jeho príjem a výdaj pacientovi.

Koľko bude stáť liek lekáreň a koľko pacienta?
Liek je po celý čas majetkom štátu, teda ho lekáreň na sklad neprijíma a distribučná spoločnosť ho nebude fakturovať. Pacient má pri tomto lieku nulový doplatok. Vydanie lieku je však potrebné vykázať štandardným spôsobom prostredníctvom dispenzačného záznamu.

S kým bude mať poskytovateľ lekárenskej starostlivosti zmluvu?
Súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami potvrdí poskytovateľ lekárenskej starostlivosti pri zadávaní emergentnej objednávky. Na základe tohto zmluvného vzťahu distribučná spoločnosť uhradí poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti odmenu za distribúciu tohto lieku vo výške 4,20 €/balenie. Suma je oslobodená od DPH.

Ako bude prebiehať fakturácia a úhrada?
Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti vystaví raz mesačne do 10 dňa v mesiaci  faktúru za všetky balenia molnupiraviru dodané v predchádzajúcom mesiaci distribučnej spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti nasledovne:

Fakturujeme Vám poskytovanie lekárenskej starostlivosti pri zabezpečení procesu dodania lieku s obsahom liečiva molnupiravir pacientom.

Jednotková cena: 4,20 €
Sadzba DPH: 0%
Počet dodaných balení: n
Celková cena: n*4,20 €

Ako dlho platí preskripčný záznam?
Platnosť preskripčného záznamu je 7 dní. Liek je však potrebné podať ideálne do 5 dní odo dňa prvých príznakov, objednanie lieku preto neodkladajte. To platí pokiaľ sa Spoločnosť a Poskytovateľ, po odsúhlasení Ministerstvom, nedohodnú na výdaji lieku inému pacientovi na základe iného platného preskripčného záznamu alebo platného lekárskeho predpisu.

Musí prísť pacient do lekárne osobne?
Nemusí. Jeho príbuzný však musí predložiť preukaz poistenca. Informovaný súhlas odovzdáva lekárovi, v prípade, že pacient nemá k dispozícii tlačiareň, prosím, poskytnite mu vytlačený tento informovaný súhlas.

Čo ak si pacient liek nevyzdvihne?
Liek sa vracia distribútorovi najneskôr do 5 dní.

Ďalšie informácie:

V prípade, že sa chcete s pacientom dohodnúť na prevzatí lieku odporúčame mu poskytnúť telefónne číslo lekárne, aby sa telefonicky kontaktoval o doručení lieku. V prípade, že pacient požaduje kontaktovanie od lekárne, je potrebné, aby podpísal súhlas so spracovaním osobných údajov.