Kto je to farmaceut?

Farmaceuti, lekárnici, osobní poradcovia, psychológovia a občas i lekári. Takýmito a ďalšími menami nás oslovujú pacienti v lekárňach. Povolanie farmaceuta sa v dnešnej dobe stáva čoraz viac vyhľadávané. Možno je to zapríčinené aj pretrvávajúcou pandémiou, kedy sú lekári často nedostupní. A možno len dostupnosťou vysokovzdelaných ľudí – farmaceutov v lekárňach, ktoré sa nachádzajú v každom kúte Slovenska.

Naše video „Kto je to farmaceut?“ sme takto zdieľali na sociálnych sieťach SSŠF, a tak šírili povedomie o tomto krásnom povolaní farmaceuta

My, zástupcovia Slovenského spolku študentov farmácie, spolu s ďalšími aktívnymi členmi, sme sa rozhodli pripraviť osvetovú kampaň zameranú na farmaceutov ako odborníkov. Nielen medzinárodná farmaceutická federácia (FIP) poukazuje na dôležitosť farmaceutov v zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj my, študenti farmácie, si uvedomujeme dôležitosť nášho povolania. Síce sme v spoločnosti vnímaní ako experti na lieky, nie každý však vie, čo práca bežného farmaceut obnáša. Krátkym videom, natočeným spolu s UNIPHARMOU – 1. slovenskou lekárnickou akciovou spoločnosťou a Farmaceutickou fakultou UK, sme 25. septembra počas Svetového dňa farmaceutov ukázali všetkým každodennú prácu farmaceuta. Video bolo prehrávané v lekárňach a zdieľané na sociálnych sieťach, aby mal každý možnosť dozvedieť sa tajomstvá, ktoré toto povolanie skrýva.

Farmaceuti poznajú život lieku od molekuly až po tabletu. Zaoberajú sa jeho zložením, formou, užívaním, dávkovaním, ale aj vedľajšími účinkami. Vo svojich dielňach pripravujú hromadne, ale aj individuálne pripravované lieky, čiže so špeciálnymi požiadavkami priamo pre jednotlivých pacientov. Okrem konzultácie zdravotného stavu pacienta, poskytujú farmaceuti odborné poradenstvo aj informácie o presnom postupe liečby pri nezávažných ochoreniach.  A keďže sú na trhu stále nové poznatky a lieky, farmaceut sa musí vzdelávať celý život, aby vedel poskytnúť len pravdivé a aktuálne informácie. Farmaceuti sú teda multifunkční profesionáli, ktorí sú tu pre všetkých, ktorí prekročia dvere lekárne.

Dúfame, že v tomto videu sme poskytli všetky potrebné informácie, ktoré by o nás, farmaceutoch, mala vedieť celá spoločnosť. Pretože nie sme len herci oblečení v bielom, ktorí sa hrajú na lekárov, ani obyčajní predavači. Sme najdostupnejší zdravotnícki pracovníci a odborníci na lieky. Ako superhrdinovia nosia červený plášť, my máme zas ten biely. A aj keď nemáme superschopnosti, sme tu vždy pre vás, a preto sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

V rámci 25. septembra – Svetového dňa farmaceutov, sme vytvorili vlastnú grafiku: Superhrdinovia v bielom. Pretože nimi naozaj sme!

https://www.youtube.com/watch?v=APRLizHURXY&feature=emb_imp_woyt))

 

Autorka: Ivana Stašová, hospodárka Slovenského spolku študentov farmácie