Farmácia nie je zamestnanie, ale poslanie. Čo všetko musí zvládnuť uchádzač o štúdium?

Koniec zimy je obdobie, keď sa stredoškoláci rozhodujú, ako nasmerujú svoj život. Univerzity zvykli pozývať záujemcov, aby na vlastné oči videli niečo z ich ponuky. Zaužívané zvyky zmenili opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Tak, ako študenti už tretí semester absolvujú dištančnou formou, aj dni otvorených dverí prešli do online priestoru. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach nie je výnimkou. Na virtuálnu prehliadku pozvala v piatok 5. februára 2021. Predstavila sedem študijných programov: všeobecné veterinárske lekárstvo; hygiena potravín; farmácia; kynológia; vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii; bezpečnosť krmív a potravín; trh a kvalita potravín. Veterinárske a farmaceutické vedy sa na UVLF študujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, doktorskom a magisterskom, i doktorandskom.

Vedúci Kadedry farmakológie a toxikológie UVLF prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., počas online dňa otvorených dverí v rozhovore s hovorkyňou univerzity Zuzanou Bobrikovou

Štúdium farmácie predstavil vedúci Katedry farmakológie a toxikológie UVLF prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. Odpovedal aj na otázku, aká farmácia sa na veterinárskej univerzite študuje, keďže prívlastok košickej univerzity môže niekoho zmiasť. „Štúdium farmácie je regulované štúdium. Preto má v Košiciach také isté podmienky, ako v Bratislave, Brne, alebo Hradci Králové. Liek je iba jeden a je jedno či pre človeka, alebo zviera. Aj farmácia je len jedna.“

Štúdium farmácie má historické korene v stredoveku, keď od učňa cez majstra, musel lekárnik zvládnuť teoretickú i praktickú časť. Tento spôsob je dodnes zachovaný. „V tom je čaro farmácie. Na začiatku treba zvládnuť teoretické znalosti a v piatom ročníku absolvovať kontinuálnu päťmesačnú prax. V stredoveku to bolo ars farmaceutica, dnes je to tiež umenie farmácie, akurát, že absolventi už nie sú lekárnici, ale farmaceuti. Hlavne si treba uvedomiť, že to nie je zamestnanie, ale poslanie,“ dodáva profesor Legáth. Absolventi košickej farmácie majú hneď po ukončení štúdia takmer stopercentné uplatnenie v lekárňach, farmaceutických spoločnostiach aj vo vede a výskume. „Naši študenti oceňujú, že sú bližšie k svojim rodinám. Uchádzači sú hlavne z tej polovice Slovenska, ktorá je na východ od Banskej Bystrice.“

Farmácia je medicínske vzdelanie, od toho sa odvíjajú aj požiadavky na vedomosti. Uchádzači o štúdium v spojenom prvom a druhom stupni 5-ročného magisterského štúdia v dennej forme, musia absolvovať písomný test z profilových predmetov v rozsahu gymnaziálneho učiva, ktorý má 70 otázok. „Keďže ide o medicínsky odbor, treba mať znalosti v oblasti chémie a biológie. To je základ, na toto sa treba pripraviť,“ zdôrazňuje profesor Legáth. Prihlášku na štúdium farmácie treba podať do 30. marca 2021. Samotné prijímacie skúšky budú 2. a 3. júna 2021, náhradný termín je 7. júna. Univerzita v mesiacoch marec až máj organizuje nepovinné prípravné kurzy pred prijímacími skúškami aj pre študijný program farmácia. Podrobnosti sú na webovej stránke univerzity www.uvlf.sk v časti uchádzači.

Budúci farmaceuti majú v Košiciach veľa možností aj na mimoškolské aktivity v kluboch. „Sú naozaj zdatní. Aj v kovidových časoch pomáhali, prostredníctvom Klubu košických farmaceutov sa zapojili do pomoci lekárňam, robia osvetu. Teší nás, že po škole nájdu uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Nemecku, ďalších krajinách EÚ, ale absolventov máme napríklad aj v Japonsku,“ dodáva vedúci Katedry farmakológie a toxikológie UVLF. „Nie je to len o odvahe prihlásiť sa. Farmácia je poslanie a jej štúdium je veľmi sofistikované. V prvej časti ťažká teória, ale potom krásna možnosť praxovať vo vybraných lekárňach a uplatniť sa v praxi a pomáhať ľuďom i zvieratám.“

autorka: Zuzana Bobriková