Bez colných procesov by sa k nám mnohé lieky nedostali

Aj v roku 2023 pokračuje rubrika, v ktorej vám postupne predstavujeme jednotlivé pozície a ľudí zo spoločnosti UNIPHARMA. Tentokrát je to funkcia, ktorá je možno trochu „nenápadná“, ale veľmi dôležitá, keďže množstvo liekov sa dováža zo zahraničia. Predstavíme si colnú deklarantku, Gabrielu Hudecovú, ktorá hovorí, že má skvelý kolektív, s ktorým si rozumie nielen po pracovnej stránke, preto sa aj ťažšie pracovné dni dajú ľahko prekonať.

Gabriela je splnomocnená na zastupovanie spoločnosti UNIPHARMA v colnom konaní a na elektronickú komunikáciu s colným úradom, kde pôsobí ako sprostredkovateľ medzi našou spoločnosťou a colným úradom.

K náplni práce colnej deklarantky patrí napríklad každodenné spracovanie zahraničných faktúr v rámci Európskej únie. K jej práci patria aj dovozy liekov z krajín mimo EÚ. Tie podliehajú colnému konaniu a špecifickým požiadavkám. Vyskladnenie z colného skladu sa robí raz za týždeň, alebo podľa potreby.

Pravidelné hlásenia

Na konci každého mesiaca robí Gabika spolu so zamestnancami oddelenia nákupu colné hlásenia a rovnako musí byť podané hlásenie na colný úrad. Naša respondentka je vždy v strehu, pretože z colného úradu môže spoločnosti UNIPHARMA prísť kedykoľvek kontrola.

Stále sa učí

Napriek niekoľkoročným skúsenostiam sa Gabika vďaka svojej práci stále učí niečo nové. Ako uviedla: „boli aj veci, ktoré som pred tým nerobila a to boli vývozy vakcín do Vietnamu, Rwandy, Keni, Taiwanu, Čiernej Hory a Ukrajiny.“
Dôležitá pre Gabrielu je aj spolupráca s ostatnými oddeleniami našej spoločnosti. „Úzko spolupracujem so skladom, nákupom, správou databáz, s ekonomickým oddelením a nápomocné je mi aj IT odd. Najužšia spolupráca je s mojím, mne najbližším kolektívom „ŠPELOREPRICOL“ (špeciálne predaje + logistika + reklamácie + príjem + colnica). V tomto kolektíve mám oporu, vieme byť spolu vážni, ale aj vysmiati a vieme si zo seba navzájom urobiť žarty. A to mám rada, lebo s úsmevom a humorom sa všetko zvláda lepšie.

Zľava: Lucia Kobelová, Veronika Valeková, Miroslava Škodová, Martina Vnučková, Gabriela Hudecová, Ladislav Novosad, Michaela Petreje a Zuzana Urbanová. Na fotke chýbajú Soňa Pietriková a Patrícia Krčíková

Pochádzam z Bojníc a celý môj pracovný život sa točí okolo kamiónov, pracovala som na oddelení kamiónovej dopravy, potom v špedičnej firme a už 13 rokov v UNIPHARME. Prácu colnej deklarácie robím cez 25 rokov a táto práca ma baví. Nie je to jednoduchá práca, má mnoho zákutí, ale mne vyhovuje, že je to práca rôznorodá a nie je to stereotyp. Pre moju prácu sú dôležité viaceré vlastnosti, ale jednoznačne je to najmä flexibilnosť a komunikatívnosť.“

Celý článok s podrobnejším opisom činností nájdete v časopise Lekárnik 1/2023, ktorý je možné si objednať: https://unipharma.sk/pre-zdravotnickych-pracovnikov/

Časopis Lekárnik je určený zdravotníckym pracovníkom oprávneným predpisovať a vydávať lieky.

spracovala:
Mgr. Ing. Denisa Ižová