Pandémia priniesla nové výzvy aj do logistiky

Jaroslav Kobulda
vedúci odboru logistiky
UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Jaroslav Kobulda pracuje v UNIPHARME už viac ako 17 rokov, postupne sa vypracoval z pozície expedienta až k aktuálnej pozícii vedúceho odboru logistiky a člena dozornej rady. Počas týchto rokov sa mnoho naučil a ako hovorí, UNIPHARMA ho „vychovala a naučila zodpovednosti”. Posledné dva pandemické roky sa odrazili aj v jeho práci. Pribudli nové projekty a bolo potrebné vyvinúť a nastaviť všetky procesy, ktoré sa týkali distribúcie vakcín, ale aktuálne už aj liekov proti ochoreniu COVID-19. Viac o jeho práci sa dočítate v rubrike Jeden deň s…

Rutina? Nehrozí!
Počas rozhovoru s Jaroslavom mu niekoľkokrát zvonil telefón. Aj to svedčí o tom, že sa v práci nenudí a nech si čokoľvek naplánuje, veľmi rýchlo sa musí prispôsobiť aktuálnej situácii a urgentnejším požiadavkám. „Mám veľmi málo rutinnej práce. Nikdy neviem, čo ma čaká. Môžem si veci naplánovať dopredu, ale keď prídem do práce, často sa situácia dynamicky zmení a ja sa jej musím za pochodu prispôsobiť.”
Čo ho ešte práca naučila, okrem toho, že si musí vedieť zoradiť priority? „Dôslednosť, precíznosť, mať vo veciach poriadok a mať veľmi dobrý time manažment. Často sa mení legislatíva, preto je potrebné sa prispôsobovať zmenám. Zo začiatku som mal na starosti napríklad veľký konsignačný sklad, potom prišiel prechod na euro, stavba nových skladov, správa konsignačných skladov, emergentný kanál, pre-wholesaling sklady, služby direct to pharmacy – logistické služby priamo od výrobcu.”

Logistika – dôležitá súčasť každej spoločnosti
Jaroslav Kobulda má v UNIPHARME na starosti najmä logistiku. Má zodpovednosť za koordináciu nákupnej logistiky, dodávok tovaru, triedenie a sumarizáciu informácií o tovaroch smerujúcich do UNIPHARMY a posun týchto informácií do skladov. Patrí sem aj plánovanie dovozov tovaru od dodávateľov prostredníctvom našich vodičov. „Medzi logistické služby, ktoré ponúkame, patrí aj skladovanie a preprava – ak chce dodávateľ využiť náš vozový park a naše priestory, spracovávam aj tieto požiadavky od našich partnerov. Využiť môžu aj konsignačné sklady.”
K jeho práci patrí aj koordinácia presunov medzi strediskami. Tovar, ktorý príde do UNIPHARMY, je potrebné po rozdelení previesť medzi strediskami a čo najrýchlejšie prijať, preto je dôležité určovanie priorít príjmu tovaru. „Zodpovedám za dokladový príjem tovaru, t. j. zabezpečenie interných dodacích listov na príjem do skladov, colnú deklaráciu importovaného tovaru z „tretích krajín” a súvisiacu evidenciu, správu colných skladov a preclenie tovaru po presune z týchto skladov. Robím dohľad nad dodávateľskými reklamáciami (kvalitatívne a kvantitatívne chyby tovarov zistené pri príjme), prípravu reklamačných záznamov a odoslanie reklamovaného tovaru. Zodpovedám aj za špeciálny predaj – to je v podstate spracovanie objednávok z centrálnych nákupov poisťovní, tiež objednávky na produkty, ktoré si vyžadujú vyskladnenie na určité povolenie a za emergentný systém (ISMOL), venujem sa jeho efektivite, správe skladov, príjmu objednávok z lekární a vyhodnotenie denných objednávok. Mojou úlohou nie je len vykonávať, ale aj zlepšovať, automatizovať a zrýchľovať procesy.”

Projekty, ktoré priniesla pandémia
Posledné dva roky boli pre distribúciu náročné a priniesli nové projekty. Prvé boli vakcíny AstraZeneca, potom Comirnaty, distribúcia monoklonálnych protilátok a Lagevria, teraz aj novej vakcíny Nuvaxovid. Celý proces bolo treba vyvinúť, takže aj nastaviť informačný systém v spolupráci s IT oddelením a s divíziou distribúcie. „Čo sa týka týchto projektov, mám na starosti najmä príjem a spracovanie objednávok a rozvrhnutie do trás. Moja úloha je komunikovať nielen s nákupom, ale aj so skladmi, s dopravou a ľuďmi naprieč strediskami. Dôležitá je rýchlosť – prijať objednávku a čo najrýchlejšie ju dostať do lekárne k pacientovi. Obzvlášť dôležité to je pri Lagevriu, kde treba dodržať lehotu podania do 5 dní od nástupu príznakov.”
Veľký projekt, ktorý realizovala UNIPHARMA v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a bol pre Jaroslava veľkou výzvou, bola distribúcia kloktacích testov na základné školy. „Bolo zapojených vyše 500 škôl z piatich samosprávnych krajov. Rozdistribuovali sme viac ako 95-tisíc testov. Na základe objednávok zo škôl sme týždenne distribuovali testy na školy, deti sa za asistencie učiteľov otestovali, následne sme zabezpečili vyzdvihnutie a doručenie vzoriek do akreditovaného laboratória.”

Komunikácia je v práci nevyhnutná
V rámci svojej práce komunikuje Jaroslav Kobulda okrem kolegov zo spoločnosti aj s lekárnikmi. Aktuálne je to najmä pre spomínané Lagevrio a vakcíny. Bežne však s lekárňami komunikuje aj vtedy, keď majú urgentného pacienta a je nutné zabezpečiť vozidlo na mimoriadny závoz lieku do lekárne.
V súčasnej dobe je intenzívna komunikácia s Ministerstvom zdravotníctva SR – ohľadom zozbieraných objednávok vakcín Comirnaty pre lekárov, následného zabezpečenia presunu rozmrazených vakcín z úložísk k nám do UNIPHARMY a ďalšiu distribúciu do lekární. Distribuovali sme skoro všetky vakcíny proti COVID-19. Aktuálne distribuujeme vakcínu Nuvaxovid pre očkovacie centrá.

Od expedienta po vedúceho odboru logistiky
Jaroslav nastúpil do UNIPHARMY v roku 2004 ako pracovník civilnej služby hneď po strednej škole. V máji 2005 nastúpil na pozíciu expedienta, kde pracoval do roku 2007. Následne prešiel na pozíciu logistik na oddelení nákupu, kde mal primárne na starosti veľký konsignačný sklad a nákupnú logistiku. Potom, v rámci reorganizácie štruktúry, prevzal dokladový príjem, dodávateľské reklamácie, colnú deklaráciu, takže bolo vytvorené oddelenie logistiky. Od roku 2013 je stálym vedúcim odboru logistiky.
„UNIPHARMA a práca v nej ma vychovala a naučila zodpovednosti. Prišiel som sem ako mladý študent, prešiel som celou hierarchiou v sklade od expedienta, cez príjmový sklad, konsignačné sklady a následne logistiku na úseku nákupu, pozíciu vedúci oddelenia až po vedúceho odboru.”
Jaroslav pracuje v takmer čisto v ženskom kolektíve. Zodpovedá za svoj tím – v rámci neho je to 15 ľudí a riadi aj oddelenie došlých tovarových faktúr. „Zamestnancov som si vybral viac-menej sám, dokážem sa na nich spoľahnúť a viem, že prácu urobia dobre a kvalitne.” Zaujímavosťou je, že Jaroslav spoznal v UNIPHARME aj svoju manželku, s ktorou sa zoznámil počas práce v sklade a dnes majú spolu dve 2 deti – syn 12 a dcéra 16 rokov. Ako vedúca zmeny príjmu pracuje aj jeho mama, Daniela Kobuldová, ktorá je vo firme už 22 rokov.
S kolegami má okrem pracovných aj kamarátske vzťahy. Keďže kedysi aktívne hrával futbal a neskôr trénoval mladých futbalistov, dodnes si rád chodí s kolegami zahrať. Ako tím UNIPHARMY sa zapájajú aj do rôznych futbalových turnajov firiem. V kolektíve je obľúbený nielen vďaka tomu, že sa k vedúcej funkcii postupne vypracoval od expedienta, ale aj preto, že rád organizuje teambuildingové aktivity pre celý úsek. Najúspešnejšou z nich boli dvojdňové výlety Lednice – Valtice, či vianočná Budapešť.

Spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová

článok bol uverejnený v marcovom čísle časopisu Lekárnik