Náhľad do publikačnej sekcie Slovenského spolku študentov farmácie

Snáď jedným z najvýznamnejších míľnikov ľudstva je literatúra. Vracia nás do minulosti, reflektuje nám prítomnosť a ukazuje nám budúcnosť. Túto skutočnosť si uvedomuje aj Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF) spolu s jeho Redakčnou radou a tak sa môže hrdiť tým, že už 10 rokov zanecháva študentom farmácie kvalitnú tlač.

Kľúčovou činnosťou sekcie publikácií je práve vydávanie časopisu Farmakoviny, ktoré sa dostali študentom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) do rúk historicky po prvý raz v roku 2012. Od tej doby prešli výrazným progresom – po obsahovej, technickej aj vizuálnej stránke. Z pôvodných zopár nadšencov zo študentských radov sa kolektív Farmakovín rozrástol na Redakčnú radu s 20 redaktormi, ktorí štyrikrát ročne prinášajú 36 inšpiratívnych strán (nielen) zo sveta farmácie. Z tradičných a obľúbených rubrík možno spomenúť „Čo bolo, čo bude”, ktorá patrí k povinnej výbave každého „akcie chtivého” študenta, a síce, ako naznačuje výstižný názov – odráža atmosféru uplynulých akcií organizovaných SSŠF a zároveň pozýva na nadchádzajúce. Medzi ďalšie patria „Historické okienko”, „Farmakoviny a svet” alebo rubrika sekcie zahraničia, ktorá predstavuje mobility, či svetové kongresy študentských organizácií. Časopis pravidelne obsahuje aj jeden odborný článok a taktiež rozhovor s vybranými pedagógmi FaF UK či zaujímavými a významnými osobnosťami. K novším rubrikám patrí „Zo zákulisia fakulty‘, ktorá študentom predstavuje hoci netradičné, ale napriek tomu dôležité a o to zaujímavejšie súčasti FaF UK.
Každého čitateľa iste poteší tajnička na záver, ktorá nielen spríjemní pulzujúci rušný deň, ale šikovný čitateľ spravidla môže vyhrať knižnú výhru vybraných vydavateľstiev. O tom, že Farmakoviny neustále napredujú a sú úspešné svedčí aj skutočnosť, že obsadzovanie prvých priečok žurnalistickej súťaže pre stredné a vysoké školy – „Štúrovo pero” sa stáva tradíciou.

 

K ďalšej publikačnej činnosti patrí Blog SSŠF, ktorý vychádza na pravidelnej báze. Náučná rubrika s „S Dominikou o bylinkách”, ktorá pojednáva o význame a možnostiach prírodných liečiv v súčasnej farmakoterapii, prejde v blízkej dobe „rebrandom” na „S Danielom o bylinkách” s nezmenenou formou. Za zmienku stojí taktiež rubrika „Farmaceutická chvíľka poézie” alebo „Pondelkový pokec s Peťom”, ktorý pravidelne odkrýva zaujímavosti rôznych zákutí zdravotníctva.

Sekcia publikácií sa usiluje o to, aby vytvorené diela boli nielen obsahovo zaujímavé, či zábavné, ale aj užitočné pre študentov. K takýmto publikáciám patria jednoznačne príručky Sprievodca prváka a Sprievodca absolventa.

 

„Sprievodca prváka” je úplne prvé publikačné dielo Spolku, s ktorým má študent farmácie kontakt. Nájde v ňom odpoveď na každú jednu otázku, ktorá by neistého prváka mohla zaujímať. Nachádzajú sa tam informácie o doprave v Bratislave, o strave, ubytovaní, samotnom štúdiu, ale aj o voľnočasových aktivitách. Naopak – na konci študentských čias sa dostane budúcim absolventom do zorného poľa „Sprievodca absolventa”. Ukončiť štúdium nie je ľahké, no prípadná neistota a chaos „po tom“ môžu byť ešte horšie. Nie však so spolkovým sprievodcom! Absolvent tu nájde odporúčania ohľadom formálnych povinností po ukončení štúdia, hľadania zamestnania, písania životopisu či motivačného listu alebo možností PhD. štúdia.

Aktuálne je v dielni Redakčnej rady rozpracovaných niekoľko noviniek, čo znamená, že sa čitatelia majú naozaj na čo tešiť. Primárnym cieľom, na ktorý sa plánujeme zamerať, je popularizácia vedy medzi študentmi a vedecko-výskumná realizácia študentov.

autor: Daniel Krchňák
predseda pre publikácie SSŠF 2022/2023

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 8/2022