EQUILIBRIUM ZDRAVIA V LEKÁRNI

V sobotu 12.6.2021 sa uskutočnil online kreditovaný odborný seminár Equilibrium zdravia v lekárni.

Na online webinári vystúpili 4 prednášajúci- Mgr. Ilona Elblová, MBA, Mgr. Juraj Nikodémus, MBA,PharmDr. Denisa Bolomová a PharmDr. Zuzana Tarbajová, ktorí prezentovali zaujímavé a aktuálne témy z oblasti farmácie, ekonomiky a legislatívy.

Panelovej diskusie sa zúčastnili PharmDr. Ondrej Sukeľ, prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD.,MPH a Veronika Smoleňová, ktorí diskutovali na tému vnímania povolania lekárnika, o náročnosti štúdia farmácie a poskytovania konzultačných služieb farmaceutmi.
Týmto by sme sa im chceli veľmi pekne poďakovať za čas, ktorý venovali príprave a účasti na online webinári, a dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.

Veľké ĎAKUJEME patrí hlavne vám, všetkým sledovateľom, ktorí ste sa pripojili z pohodlia a bezpečia vášho domova.

Sme v tom s vami, pre vás, pre zdravie každého z nás!