Darujme 2 % Nadácii UNIPHARMA a pomáhajme spoločne

Viete už, komu venujete svoje dve percentá z daní? A viete, že v roku 2020 vznikla Nadácia UNIPHARMA? Ak ste na tieto dve otázky odpovedali nie, tak nám dovoľte predstaviť jednoduchý, ale veľmi účinný spôsob, ako byť súčasťou dobročinnej aktivity. Nadáciu UNIPHARMA môžete podporiť svojimi 2% z dane a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Nadácia UNIPHARMA vznikla na konci roka 2020 s cieľom pomáhať tým, ktorí to potrebujú a šíriť dobré meno lekárenstva. Počas tohto roka členovia nadácie, teda zamestnanci UNIPHARMY, riešili administratívne činnosti, aby mohla začať naplno fungovať, ale podarilo sa im zorganizovať aj prvé podujatie na podporu povedomia o lekárnikoch. Počas Svetového dňa lekárnikov (25. septembra) si pacienti vo vybraných lekárňach po celom Slovensku mohli zmerať krvný tlak a pulz, lekárnici s nimi hovorili aj o prevencii proti rôznym ochoreniam. Pilotný projekt prevencie a edukácie pacientov bol zameraný na vybrané ochorenia ako je astma, rakovina krčka maternice, fibrilácia predsiení, cievna mozgová príhoda či chronická obštrukčná choroba pľúc. Lekárnici rovnako hovorili s pacientmi aj o dôležitosti očkovania proti pneumokokom.

Nadácia UNIPHARMA poskytla v tomto roku aj finančný dar na nákup zdravotníckej techniky Národnému onkologickému ústavu. Aby sme mohli v ďalšom roku robiť ešte viac užitočných vecí, potrebujeme teraz vašu podporu.

Ako darovať 2 %?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi. Ak si podávate daňové priznanie sami, vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Ak za vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad.

Viac informácií k náležitostiam tlačiva nájdete na stránke Finančnej správy SR.

Zdroj: slovensko.sk