Zvýšenie základného imania spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická a. s.

Spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zvyšuje základné imanie o sumu 10.000.027,- EUR (slovom desať miliónov dvadsaťsedem eur).

Tento krok znamená získanie zdrojov pre ďalší rozvoj distribučnej spoločnosti a posilnenie jej finančnej sily s cieľom naplniť víziu nového vedenia – byť inovatívnym a najlepším slovenským distribútorom liekov. Prosperita slovenskej lekárnickej distribúcie je spoločným cieľom akcionárov spoločnosti UNIPHARMA. Ich úlohou je zabezpečiť bezpečnú cestu lieku od výrobcu liekov až k slovenskému pacientovi. Tento krok je príležitosťou pre posun vpred, ďalší rozvoj a pridanú hodnotu pre obchodných partnerov, zákazníkov, ale v prvom rade pre pacientov a lepšie zdravotníctvo  na Slovensku.

Kontaktná osoba:
Mgr. Alexandra Pechová
hovorkyňa spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická a. s.
e-mail: