Zabezpečujeme už aj mraziaci režim

Z dôvodu neustáleho prispôsobovaniu sa požiadavkám trhu a zvyšovania kvality poskytovaných služieb, rozšírila UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť svoju činnosť. Okrem manipulácie s tovarom za bežných podmienok a manipulácie s „chladničkovým” tovarom, už v súčasnosti zabezpečuje aj mraziaci režim.

Každý lekárnik dobre vie, že liek obsahuje jednu, prípadne viac účinných látok, ktoré vykazujú stabilitu počas deklarovaných podmienok manipulácie. Keď sú podmienky skladovania (teplota, vlhkosť…) nedodržané, výrobca nezaručuje kvalitu, účinnosť a ani bezpečnosť užívaného lieku. Dôvodom môžu byť napr. rozkladné procesy účinnej látky, po ktorých liek prestáva plniť svoje poslanie. Práve kategória produktov, ktorá si vyžaduje špeciálne teploty pre skladovanie, je k takýmto rozkladným procesom najviac náchylná. Preto aj malé odchýlenie od požadovaných teplôt môže mať vplyv na stabilitu a tým aj na kvalitu produktu.

UNIPHARMA sa v rámci reorganizácie skladu a montáže novej poloautomatickej linky, rozhodla mať v portfóliu aj mraziace kapacity. Disponuje desiatkami mraziacich boxov, ktoré sú schopné udržať teplotu v rozpätí od -40 °C do -90 °C. Pred samotným uvedením boxov do používania prebehla validácia, vďaka ktorej sme potvrdili, či uvedené boxy skutočne môžu byť použité na skladovanie tovaru v mrazničkovom režime. Výsledkom tejto validácie bolo zistené, že mraziace boxy sú veľmi stabilné, čo je spôsobené najmä tým, že nedochádza k častému otváraniu dverí a manipulácii s tovarom, teda teplota je udržateľná.

Boxy sa najčastejšie používajú na uskladnenie vakcín dodávaných priamo od výrobcu, prípadne aj niektoré vaginálne lieky si vyžadujú špeciálny mraziaci režim.

Pri mnohých liekoch platia najprísnejšie kritériá pre skladovanie a pri ich preukázanom nedodržaní sa liek stáva neplnohodnotným a musí byť odpísaný na likvidáciu.

autorka: Mgr. Ivana Jaššová
odborná zástupkyňa pre veľkodistribúciu
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť