UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť vydáva špeciálne číslo časopisu Lekárnik  venované príprave na 4. vlnu pandémie spôsobenú variantom Omikron.
Redakcia časopisu Lekárnik pripravila 20 strán, na ktorých informuje čitateľov – zdravotníckych pracovníkov – lekárov, lekárnikov, farmaceutických laborantov a odbornú verejnosť o dôležitých informáciách v súvislosti s novým variantom koronavírusu. 

Za liekovú distribučnú spoločnosť sa vám prihovára Mgr. Michal Tuma, člen predstavenstva a riaditeľ divízie obchodu. V úvodníku píše o dôležitosti predzásobenia sa lekární, a ďakuje lekárnikom za ich náročnú a odbornú prácu. UNIPHARMA je podľa jeho slov pripravená v čo najväčšej miere podporiť a pomôcť lekárnikom v úspešnom zvládnutí tejto situácie.Aký bude život s omikronom a čo prinesie ďalšia vlna? V článku Ministerstva zdravotníctva SR sa na tému podrobnejšie pozrel Martin Pavelka, epidemiológ Inštitútu zdravotných analýz. Vyvracia mýty o omikrone a očkovaní, vysvetľuje, čo je to endemický stav. V rubrike K veci sa čitateľom prihovára PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory. Okrem úvah o pandémii lekárnikom pripomenul základné odporúčania SLeK-u ohľadom omikronu. Napríklad dôležitosť predzásobenia sa, testovania a očkovania či komunikáciu a informovanie.Úrad verejného zdravotníctva SR zverejňuje na svojej stránke aktuálne vyhlášky k opatreniam súvisiacim s pandémiou. V mimoriadnom vydaní Lekárnika píšeme aj o vyhláške z 19. januára, ale čitatelia tu nájdu aj prepojenie (QR kód) na stránku ÚVZ, aby mali vždy prehľad o aktuálnych nariadeniach.Čo robí UNIPHARMA preto, aby predišla výpadkom zamestnancov a liekov počas 4. vlny pandémie? To sa naši čitatelia dozvedia na strane 10. Porozprávali sme sa aj s prof. MUDr. Henrietou Hudečkovou, PhD., MPH, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a vedúcou Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. V krátkom interview hovorí, že omikronová vlna

bude mať značný hospodársky a spoločenský dopad.Pýtali sme sa za vás aj pacientskej organizácie. Vnímajú chronickí pacienti hrozbu nových variantov COVID-19? Odpovede nám poskytla PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.Do prípravy mimoriadneho vydania časopisu Lekárnik sa zapojili aj študenti farmácie z Bratislavy a Košíc. Dozviete sa, ako vedia pomôcť lekárňam v okolí v prípade personálnych výpadkov.O tom, že je dôležitá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom píše na strane 14 PhDr. Katarína Jandová, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre psychológiu z UNB Nemocnica akad. L. Dérera v Bratislave. Pokračovanie rozhovoru si môžete prečítať v nasledujúcom februárovom Lekárniku.Do mimoriadneho vydania sme zaradili aj rubriku Ako to vidím ja. Členov redakčnej rady časopisu Lekárnik sme sa opýtali, ktoré zo zavedených protiepidemických opatrení má podľa nich najväčší zmysel.Viete čo znamená registrácia s podmienkou? Viac prezrádza PharmDr. Ivana Pankuchová, vedúca sekcie registrácie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na strane 16.Štatistiky o COVID-19 určujú tempo každodenného života. Diana Dúhová z Národného centra zdravotníckych informácií sa podrobne pozrela na štatistiky vývoja pandémie v predchádzajúcich vlnách.

V mimoriadnom vydaní nájdete aj inzerciu na produkty, ktoré nájdete práve teraz v sortimente UNIPHARMY.

MIMORIADNE VYDANIE nájdete už v nasledujúcich dňoch vo svojej modrej prepravke od UNIPHARMY.
Buďte s nami pripravení
Sme tu pre vás!