Štátna distribučná spoločnosť nebude!

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ustúpilo od zámeru zriadiť štátnu distribučnú spoločnosť (ŠDS) na dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok. Rezort priznáva, že z návrhu sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) nepodarilo odstrániť viaceré zásadné pripomienky. „Tie sa týkali predovšetkým financovania tejto distribučnej spoločnosti, aby jej zriadenie nemalo dodatočné požiadavky na rozpočet verejnej správy,“ povedalo ministerstvo.

O vyjadrenie k celej veci sme požiadali aj Asociáciu veľkodistribútorov liekov AVEL, ktorá od začiatku so ŠDS nesúhlasila. „Po MPK, v ktorom sme podali pripomienky, nasledovalo rozporové konanie na MZ SR. Keďže sme mali pocit, že naše požiadavky neboli vypočuté, oslovili sme Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ) s tým, že by sme chceli predniesť naše pripomienky na úrovni tripartity. RÚZ dala do programu zasadnutia Hospodársko-sociálnej rady SR tento bod programu. Na samotnom zasadnutí poskytli slovo najskôr zástupcovi MZ SR. Ten povedal, že na základe MPK, kde boli pripomienky z Ministerstva financií SR (pripomienky hovorili o tom, že ŠDS nemôže byť a. s., čo bola zásadná pripomienka), ale spomenuli aj pripomienky ANS, AVEL a iných subjektov, ukončujú túto úlohu,“ povedal nám PharmDr. PhDr. Matej Petrovič, MPH, výkonný riaditeľ AVEL.

MZ SR v tejto súvislosti uviedlo, že chce uprednostňovať riešenia centrálneho obstarávania liekov, ako aj niektorých činností, ktoré by mali byť predmetom činnosti distribučnej spoločnosti, napríklad formou interných kapacít ministerstva. „Tento proces je už vo vysokom štádiu rozpracovanosti a nevytvára dodatočné požiadavky na štátny rozpočet,“ spresnil komunikačný odbor MZ SR.

Plán na zriadene štátnej spoločnosti bol súčasťou Programového vyhlásenia vlády (PVV).

Informáciu sme uverejnili v aprílovom čísle časopisu Lekárnik.