Starostlivosť o distribučnú spoločnosť z prevádzkového hľadiska

Michal Benčat
vedúci oddelenia prevádzky a údržby,
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

S oddelením prevádzky a údržby sa stretávame denne. Prvý kontakt je už pri vstupe do areálu spoločnosti a počas dňa môžeme niekoľkokrát stretnúť zamestnancov tohto oddelenia. Či už sú to údržbári, upratovačky, záhradník, denne sa starajú o chod spoločnosti z prevádzkového hľadiska. Celý tím oddelenia prevádzky zabezpečuje všetky vedľajšie činnosti potrebné k uskladneniu a distribúcii liekov a liečiv v požadovanom režime. Tieto činnosti sú rôznorodé, preto sa kolektív prevádzky skladá z 15 pracovníkov. Vedúcim tohto oddelenia je Michal Benčat, ktorý nám bližšie predstavil svoju prácu.

Rozdelenie zamestnancov a ich úlohy
Prevádzka spoločnosti, ktorá distribuuje lieky, je v mnohých ohľadoch náročnejšia ako v bežných podnikoch, keďže lieky sú špecifický tovar, ktorý musí byť uskladnený pri určitej teplote. V prvom rade musí teda oddelenie prevádzky a údržby zabezpečiť fungovanie zariadení na kúrenie alebo chladenie, aby sme počas celého roka skladovali lieky v rovnakých teplotných limitoch.
Ďalšou dôležitou úlohou oddelenia je udržanie plynulého chodu poloautomatickej linky na vyskladňovanie liekov. „To je predovšetkým náplňou práce omladeného kolektívu odborných pracovníkov údržby, ktorí sú vždy pripravení operatívne zasiahnuť pri poruchách. Zároveň vykonávajú údržbu a opravy vysokozdvižných (VZV) motorových vozíkov, vzduchotechnických (VZT) zariadení, páskovacích automatov prepraviek a ostatných zariadení,“ priblížil Michal Benčat.
Nevyhnutnou úlohou oddelenia prevádzky je uspokojovanie požiadaviek jednotlivých pracovísk na nákup a výdaj tovarov materiálno-technického zabezpečenia, drobného hmotného majetku, kancelárskych a hygienických potrieb a ochranných osobných pracovných prostriedkov (OOPP) pre zamestnancov. Nenahraditeľnou činnosťou je upratovanie kancelárií, spoločných priestorov a hygienických zariadení. Ochranu objektu a kontrolu vstupu osôb zabezpečujeme externými pracovníkmi SBS, avšak za prevádzku je kontrolou poverená spoľahlivá kolegyňa.
Pomyselnou čerešničkou na torte prevádzky je údržba a čistenie areálu a hlavne starostlivosť o zeleň a záhrady, o ktoré sa priam s láskou stará záhradník,“ predstavil svoj tím Michal.
To sú hlavné činnosti oddelenia. Zároveň však uspokojujú všetky požiadavky na drobné opravy, údržbu a pomocné práce pre všetky oddelenia. Nevynímajúc ani upchaté WC. „No najkrajšiu prácu máme ešte v čerstvej pamäti a to postavenie a ozdobenie 7 metrov vysokého vianočného stromčeka v administratívnej budove.“

Pracovný deň vedúceho oddelenia
Michal má teda na starosti rozdelenie úloh pre všetkých spomenutých zamestnancov. „Môj pracovný deň začína kontrolou e-mailov, sumarizáciou požiadaviek na opravy, kontrolou systému MaR a vykurovacích/chladiacich systémov. S pracovníkmi údržby vyhodnotím každodennú raňajšiu kontrolu sledovaných technických zariadení, potom rozdelím úlohy podľa priorít a venujem sa svojej ďalšej činnosti. Tá pozostáva zo zabezpečenia servisu, opráv, odborných prehliadok, odborného dozoru a revízií vyhradených technických zariadení a vedenia príslušnej dokumentácie. Súčasťou je vypracovávanie plánov údržby, revízií, spotreby, nákladov a investícií na ďalšie obdobie,“ povedal.
Michal metodicky riadi aj kolegov na pobočkách a je im nápomocný pri riešení ich požiadaviek. V rámci znižovania nákladov a úspory energií začíname realizovať výstavbu fotovoltickej elektrárne na streche expedičného skladu a v starej kotolni po skončení vykurovacieho obdobia vymeníme plynové kotly za moderné a úsporné, ktoré už máme zakúpené,“ dodáva.

Takmer 40 rokov skúseností
Michal pochádza z Levického okresu, ale už 35 rokov žije v Prievidzi. Po skončení elektrotechnickej strednej školy pracuje celý život na úseku prevádzky a údržby. Postupne prešiel pozíciami ako elektronik, servisný a revízny technik vyhradených technických zariadení, konštruktér elektrických zariadení a vedúci údržby. „Tieto pracovné skúsenosti zúročujem v UNIPHARME pri zabezpečení bezproblémového chodu prevádzky. Takéto odborné skúsenosti, dlhodobá práca v kolektíve, spolu so schopnosťou vžiť sa do práce kolegov, sú podľa mňa dobrým predpokladom pre úspešné zvládanie plnenia úloh prevádzky.“

Dôležitosť prevádzkového oddelenia

Riadenie a činnosť prevádzkového oddelenia sú dôležité pre zachovanie chodu firmy. „Riadenie prevádzky je proces, ktorý je každý deň iný a keď si už myslím, že všetko ide bez problémov, zrazu príde situácia, ktorá ma nemilo prekvapí a vyžaduje si okamžité vyriešenie. Práca na našom oddelení prevádzky je rozmanitá a každý pracovník prevádzky ju plní svedomito a zodpovedne, za čo každému zvlášť aj touto cestou ďakujem! Spolu sme tím – spolu pracujeme pre našu UNIPHARMU,“ hodnotí Michal.

spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová

Celý článok nájdete v časopise Lekárnik 2/2023