Sme kolieskom v skladačke distribúcie liekov

zamestnanci príjmu tovaru NAD Bratislava
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Bratislavská pobočka obchodno-distribučného strediska UNIPHARMY sa skladá z dvoch skladov. Jeden sídli priamo na Budatínskej ulici v Petržalke a druhý nájdete na Rožňavskej ulici v areáli NAD (dvor nákladnej a autobusovej dopravy). Práve tam sme sa s naším fotoaparátom a diktafónom vybrali a zisťovali sme, z čoho sa skladá práca týchto zamestnancov.

Je piatok, približne 11. hodín predpoludním a my sme práve dorazili do areálu NAD, kde okrem iného sídlia aj filmové ateliéry a ďalšie firmy. Je to jediný deň v týždni, kedy sú tu obe pracovné zmeny niekoľko hodín súčasne. Aj keď sú zamestnanci v plnom pracovnom nasadení, na chvíľu sme ich vyrušili a s povolením na vstup do skladu sme zapli fotoaparát. Spoznali sme veselý a zohraný kolektív a videli veľký paletový sklad, ktorý je na rozdiel od ostatných o čosi tichší, keďže tu nie je expedičná linka. Pobočkou nás previedli vedúce zmien Ingrid Brunovská a Danka Galandáková.

Hlavnou činnosťou skladu v NAD-ke je príjem tovaru, delenie tovaru na strediská a overenie pravosti liekov. Vedúce zmeny sú zodpovedné za plynulý chod celej pobočky v NAD, ako aj za prerozdelenie práce medzi kolegov. Pracovná doba začína o 6. hodine a dvojzmenná prevádzka končí o 22. hodine (v piatok o 19:00). „Po príchode do práce si skontrolujeme e-mailovú schránku, príjem tovaru podľa dátumu, súrny tovar a tovar po výpadku na základe požiadaviek logistiky a odboru nákupu. Kontaktujú nás aj referentky predaja, ak im chýba tovar, ktorý je potrebné okamžite prijať,“ hovorí Ingrid. Vedúce zmeny potom pripravujú „dávky“ (skupina tovaru) na vrátenie dodávateľovi a kompletizujú ich na výdaj. Ďalej sa venujú reklamáciám – či už dodávateľským, ktoré spracujú a následne posielajú na reklamačné oddelenie, alebo odberateľským, ktoré sa v NAD vydávajú. Medzi úlohy vedúcich zmien patrí spracovávanie a sledovanie štatistík, počítanie inventúr, ale aj personálna agenda, ako je dochádzka a schvaľovanie dovoleniek a i.

Keďže v Bratislave má UNIPHARMA dva sklady, v NAD je potrebné denne spracovávať a kontrolovať tzv. MIN – MAX. Je to minimálne a maximálne množstvo na danej polohe. Je potrebné sledovať úlohy a dopraviť spracované palety s tovarom do druhého skladu v Petržalke, odkiaľ sa väčšina tovaru expeduje. Vozidlá sa medzi pobočkami v Bratislave presúvajú približne desaťkrát denne. V NAD máme konsignačné a emergentné sklady výrobcov. Z týchto skladov realizujeme presuny a objednávky na základe požiadaviek nákupu, logistiky a lekární.

Ďalšie činnosti
„Naša referentka príjmu sa nám stará o interné dodacie listy (IDL) a o doklady k tovarom a dávkam a naviac komunikuje s nákupom. Chlapci na rampách majú na starosti vykladanie a nakladanie tovaru, tiež vedia pomôcť v sklade, keď je to potrebné. A naši expedienti pracujú v sklade, podľa toho, kam ich v daný deň zaradíme a akú prácu dostanú – sú všestranní a vedia pracovať s čítačkou na každej pozícii – či už ide o expedovanie do lekární, kontrolu, presuny, dávky, realizáciu MIN-MAX,“ predstavuje prácu kolektívu Ingrid.

Práca na príjme v NAD-ke nie je stereotypná a zamestnanci sa ju snažia vždy vykonávať zodpovedne, aj keď občas dochádza k stresovým situáciám. Mnohí z nich v UNIPHARME pracujú aj viac ako 10 rokov, ale nájdu sa tam aj nováčikovia tak, ako v každej spoločnosti. „Snažíme sa byť kolektívom, ktorý si vie nielen pomôcť, ale aj si problémy vydiskutovať. Rešpektujeme sa navzájom a ťaháme jeden druhého. Vieme sa spolu aj zabaviť,“ hovorí vedúca zmeny Danka Galandáková. Dopĺňa ju kolegyňa Ingrid Brunovská: „Sme kolieskom v skladačke distribúcie liekov, čoho sme si vedomí. Sme na svoju prácu hrdí a robíme ju radi!“

spracoval: Mgr. Ján Zošák

celý článok nájdete v časopise Lekárnik 3/2023