PF 2021

Dovoľte nám poďakovať sa Vám za prejavenú dôveru
a úspešnú spoluprácu v uplynulom roku
a zároveň Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov
naplnených pokojom a láskou. 

V novom roku veľa zdravia, šťastia,
osobných aj pracovných úspechov
praje