Opravia lekárnikovu vilu v Hnúšti

Z neoklasicistickej dvojpodlažnej vilky lekárnika by sa malo stať múzeum dejateľov. Po dlhoročnom chátraní by tak budova mohla opäť ožiť. Mesto Hnúšťa získalo na obnovu národnej kultúrnej pamiatky 100-tisíc eur. Nie je to však ani polovica potrebných finančných prostriedkov.

Po tom, čo v minulosti vo vilke takmer vznikla herňa, sa samospráva napokon rozhodla získať peniaze na obnovu vily z rôznych grantov. Celková rekonštrukcia Petrivaldského vily bude stáť približne 260-tisíc eur. Opravovať ju chcú na etapy a trvať by to malo asi tri roky. Prvých

100-tisíc eur už má mesto k dispozícii z Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota. Plánujú sa zapojiť aj do výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja. Tretí zdroj financovania majú byť vlastné prostriedky mesta.

Pracujú na dokumentoch

Momentálne mesto pracuje na stavebnom povolení a vyhlásili aj verejnú obchodnú súťaž na zhotoviteľa stavby, ktorá má byť ukončená čoskoro. Majú už vypracovaný Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, návrh obnovy Petrivaldského vily v Hnúšti a Návrh na reštaurovanie Národnej kultúrnej pamiatky. „Začiatok rekonštrukcie závisí od časového sledu administratívnych úkonov spojených s ukončením a vyhodnotením verejného obstarávania a s procesom vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Predpokladaný termín rekonštrukcie sú roky 2021 – 2022,” uviedol pre časopis Lekárnik primátor Hnúšte, PhDr. Roman Lebeda.

Vznikne tam múzeum dejateľov

Budova bude po rekonštrukcii využívaná ako Turistické informačné centrum a na poschodí pri vežičke je zatiaľ v pláne malé múzeum dejateľov regiónu. „V Hnúšti sa narodili a pôsobili významné osobnosti celoslovenského významu, predovšetkým Janko Francisci – Rimavský a Matej Hrebenda, ktorým bude priestor venovaný. V rámci budovy však určite vyčleníme priestor aj dostupným informáciám o Pankrácovi Petrivaldskom,” povedal primátor.

Vila patrila lekárnikovi

Petrivaldského vila je neoklasicistická dvojpodlažná vilka, postavená okolo roku 1830, bola majetkom rodiny Petrivaldských už v roku 1867. Navrhli ju stavitelia z Rožňavy s nepravidelným pôdorysom a typickou nárožnou vežičkou. Priečelie je obložené kvalitnou pálenou tehlou.

O lekárnikovi Pankrácovi Petrivaldskom, ktorý sa narodil v roku 1909 nemajú v meste podrobnejšie vedomosti. Po informáciách začali pátrať len pred niekoľkými mesiacmi. Doposiaľ sa nedozvedeli, či v tejto budove „Dundy”, ako lekárnika prezývali, iba býval, alebo vykonával aj lekárnické povolanie, vie sa len, že v zadnej časti bolo umiestnené zariadenie na výrobu a plnenie sódovky do uzatvárateľných 3 a 5-litrových fliaš.

Po druhej svetovej vojne v budove sídlili mestské technické služby, neskôr objekt prenajímali rôznym firmám. V roku 1993 bola vila vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Súčasný stav

Vizualizácia projektu

Spracoval: Mgr. Ján Zošák

článok bol uverejnený v októbrovom čísle časopisu Lekárnik