Nová linka zefektívni procesy pri expedícii liekov

Skladové priestory v ODS Bojnice prejdú rekonštrukciou

» zvýšenie výkonu expedície do lekární
» úspora zamestnancov = úspora nákladov na mzdy
» skrátenie času potrebného na vyskladnenie rozvozových trás

Stále rozširujúce sa množstvo liekového sortimentu a jeho rôznorodosť si vyžaduje inovovanie procesov aj v skladových priestoroch spoločnosti UNIPHARMA v Bojniciach. Existujúca, približne 15-ročná expedičná linka prejde kompletnou rekonštrukciou, čo prinesie výhody nielen pre samotných zamestnancov, ale najmä pre lekárne.

Nová poloautomatická linka bude mať viacero výhod. Okrem toho, že bude mať modernejšie vybavenie a bude rýchlejšia, odbremení aj zamestnancov. Vybavená bude tromi automatickými „vykladačkami” našich modrých prepraviek na pás či automatickou páskovačkou na konci celého procesu expedície.
Aktuálna linka funguje tak, že v sklade sú dva okruhy, po ktorých kolujú prepravky. Nová linka bude mať len jeden okruh – to znamená, že vznikne aj väčšia naplnenosť prepraviek. „Lekárne dostanú menší počet modrých prepraviek a budú plnšie. Kapacita jednej prepravky sa využije na maximum. Tým pádom sa aj vodičom – obchodným zástupcom zmestí viac tovaru do auta,” vysvetlila Oľga Masárová, vedúca skladu v ODS Bojnice, ktorá má s procesmi v sklade dlhoročné skúsenosti.

Riadenie zo staníc

Vedúci zamestnanci budú môcť celú linku riadiť prostredníctvom informačného systému. Každá stanica bude vybavená displejom (TV obrazovkou), kde budú dostupné všetky informácie, ktoré sú potrebné k nachystaniu liekov na expedíciu. Na každom poschodí budú štyri, teda dokopy 12 staníc. Vedúci zamestnanci budú môcť vďaka tomu efektívnejšie spravovať daný úsek a prácu zamestnancov. Modrá prepravka zastane iba tam, kde bude potrebné doplniť objednaný liek.

Automat aj na konci

Záverečné kontrolné stanovište bude mať na starosti správnu váhu prepravky. Sofistikovaný systém celej linky vie, akú váhu má ktorý liek, a teda aká hmotnosť musí byť na konci v prepravke. Ak systém zistí nezrovnalosti, prepravka bude odsunutá na kontrolu na jedno z dvoch ručných kontrolných pracovísk.
Za touto kontrolou už bude zatvárací automat so zásobníkom uzáverov, ktorý do prepravky vytlačí balný list a prepravku bezpečne uzatvorí páskou. Výhodou modernejšej linky je aj to, že na expedíciu bude potrebné o polovicu menej papiera ako predtým. Aktuálne potrebujeme na každý balný list, ktorý slúži najmä vodičovi, papier vo veľkosti A4. Pri novej linke bude stačiť papier veľkosti A5.
Celá rekonštrukcia linky je navrhnutá tak, aby ju bolo možné v budúcnosti opäť upraviť alebo rozšíriť. Napr. o funkciu triedenia pre jednotlivé trasy.
Proces prípravy krabičiek s liekmi, ako ho poznáme teraz – prostredníctvom expedientov, ostane zachovaný, avšak na novej linke bude potrebných menej zamestnancov. „Očakávame buď ich prirodzený úbytok, alebo presunutie zamestnancov na iné procesy. Hromadné prepúšťanie, samozrejme, nehrozí,” povedal Mgr. Milan Vrúbel, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti UNIPHARMA.

Ďalšie bonusy

Keďže v sklade budú počas nasledujúcich mesiacov prebiehať veľké rekonštrukcie a časť linky bude rozobraná, vznikne nový priestor aj pre vodičov – obchodných zástupcov. Budú mať kvalitnejšiu a väčšiu pracovnú plochu. Časť expedičnej linky, ktorú v sklade ODS Bojnice doteraz používali expedienti, bude následne použitá ako linka pre menej obrátkové lieky.
Ďalším bonusom je, že v prípade potreby sa dajú nahradiť niektoré automatické časti linky aj ľuďmi.

spracoval: Mgr. Ján Zošák