Najprívetivejšie platobné terminály

Platby prostredníctvom platobných kariet, telefónu, hodiniek. Stále častejšie sa stretávame so  zákazníkmi, ktorí už nechcú používať hotovosť. V lekárni sa stali platby rôznymi typmi kariet samozrejmosťou už dávno, a preto je správna voľba platobného terminálu jedným z kľúčových podnikateľských rozhodnutí. Stále častejšie dostávame aj požiadavku na integráciu komunikácie s terminálom priamo do informačného systému lekárne. Preto sa NRSYS rozhodol priniesť vlastné riešenie.

Platobný terminál všetci dôverne poznáte. Pracujete s ním každý deň. Napriek tomu, dovoľte mi na začiatok pár dôležitých technických informácií. Platobný terminál je technické zariadenie, ktoré slúži na prijatie bezhotovostnej platby (platobná karta, telefónom – Apple Pay, Google Pay). Podľa spôsobu pripojenia k sieti môže byť terminál pripojený pomocou kábla alebo pomocou dátovej karty (SIM), teda prenosný terminál, ktorý nie je pevne spojený s počítačom. Podľa prepojenia s informačným systémom poznáme terminál prepojený s informačným systémom (tzv. integrovaný terminál), alebo taký, ktorý k informačnému systému pripojený nie je (tzv. standalone terminál). Jednoducho povedané, terminál, do ktorého sa suma na úhradu prenesie automaticky z vášho informačného systému a taký, kam je sumu nutné zadať ručne.

Kto môže byt poskytovateľom platobného terminálu?

Mnoho podnikateľov je presvedčených, že platobný terminál si musia zabezpečiť od banky, v ktorej majú vedený bežný účet. Áno, zvyčajne banka túto možnosť poskytuje, ale rozhodne by to nemalo byť vašou prvou voľbou. Spravidla je totiž táto voľba nákladnejšia ako od iných poskytovateľov. Bankové terminály môže zabezpečovať aj iná spoločnosť a môže to byť pre vás výhodnejšia voľba. Platby, ktoré počas dňa realizujete pomocou platobného terminálu, vám budú poukázané na váš bankový účet v nasledujúci deň, čiže k svojim peniazom sa dostanete rovnako rýchlo. Alternatívni poskytovatelia (rozumej iní ako banka) sú navyše spravidla lacnejší a môžu ponúkať aj ďalšie benefity, napríklad spracovanie stravných kariet, darčekových kariet a podobne.

Dlhé roky pomáhame našim zákazníkom pri integrácii platobných terminálov od externých dodávateľov a opakovane narážame na problémy, najmä pri ich správe. Pokiaľ vznikne chyba, je často veľmi ťažké rýchlo kontaktovať dodávateľa, ktorý by vedel vyriešiť problém vo veľmi krátkom čase. Navyše vidíme, že mnoho týchto riešení je pre našich klientov finančne nákladné. Vedenie spoločnosti NRSYS sa preto na základe požiadaviek zo strany našich zákazníkov rozhodlo priniesť vlastnú ponuku platobných terminálov, ktoré sú integrované so systémom Pharmacy.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Technické riešenie, ktoré ponúkame, sme starostlivo vybrali tak, aby plne vyhovovalo všetkým potrebám lekárne. Nemusíte riešiť žiadnu zložitú agendu, so všetkým vám pomôžeme. Po dodávke terminálov nakonfigurujeme váš lekárenský systém tak, že v momente úhrady na želanie pacienta vyberiete platobnú kartu a systém sám prenesie zodpovedajúcu hodnotu na úhradu do terminálu (nie je nutné ručné prepisovanie, pri ktorom dochádza k chybám). Samozrejmosťou je úhrada platobnou kartou, bezkontaktnou platobnou kartou, platobnou kartou v mobilnom telefóne či hodinkách (Apple Pay, Google Pay), alebo platbou vo forme darčekových či iných kariet.

No bezkonkurenčnou výhodou je, že sme získali pre lekárne atraktívne podmienky, porovnateľné s veľkými obchodnými sieťami, ktoré prevádzkujú veľké množstvo terminálov s veľkými finančnými obratmi. Hoci samostatná lekáreň by podobné cenové podmienky nikdy nezískala, NRSYS vyjednával za celú skupinu svojich zákazníkov. Zároveň k tomu pridáva integráciu s informačným systémom Pharmacy HITT, ktorá je súčasťou služieb pri používaní našich terminálov.

Verím, že naše riešenie je pripravené presne podľa potrieb našich zákazníkov. Preto NRSYS neponúka integráciu so žiadnou inou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje platobné terminály. V prípade, že máte záujem o zaobstaranie alebo výmenu vašich existujúcich platobných terminálov, kontaktujte naše obchodné oddelenie. Radi vám poskytneme detailné informácie a pripravíme cenovú ponuku.

autor: Ing. Alan Fiebig
obchodný riaditeľ NRSYS s.r.o.

Informácie a kontakty nájdete na stránke: NRSYS

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 3/2023