MOJA UNIPHARMA PORTÁL

Čo portál ponúka lekárnikovi?

Pokračujeme v prehľade, aké informácie nájdete v Moja UNIPHARMA Portál v záložke FAKTÚRY A DOBROPISY.

autorka: Michaela Mitašová
špecialistka predaja
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť