Moderný nástroj pre moderné lekárne

Pacient v roku 2023 už nechce hľadať svoj liek po lekárňach. Dôvodom je najmä zaneprázdnenosť a online doba, ktorá ponúka už takmer všetko „elektronicky“. Najväčším problémom dnešného pacienta sú výpadky liekov, a teda aj dostupnosť lieku. Ako zistiť, v ktorej lekárni sa nachádza liek, ktorý potrebuje? Odpoveď ponúka PLUS eRecept pre PLUS LEKÁRNE.

Rezervačný systém PLUS eRecept pre PLUS LEKÁRNE bol vyvinutý v nadväznosti na aktuálne potreby. Prestavuje elektronickú službu pre pacienta a rezerváciu jeho produktov (liekov) viazaných na lekársky predpis – priamo v pacientom zvolenej lekárni. Lieky teda čakajú na pacienta, nie opačne. Pacient vďaka PLUS eReceptu nemusí opakovane navštíviť lekáreň. PLUS eRecept predstavuje prepojenie medzi lekárnikom a pacientom. Je to jedinečný komunikačný nástroj a poskytuje výhody pre pacienta, ale aj pre samotnú lekáreň. Napríklad:

» Pacient hneď vie, ktorá lekáreň má produkt na sklade.
» V prípade, že liek je aktuálne vo výpadku, pacient vidí, ktorá lekáreň má ešte produkt na sklade, prípadne môže sledovať jeho dostupnosť.
» Lekárnik vie, približne kedy a po aký produkt si k nemu pacient príde. Môže si vopred premyslieť, aký doplnkový sortiment mu ponúkne.
» Pacient aj lekárnik si vzájomne šetria čas.

Čas je najdôležitejšia komodita, ktorá sa nedá vyvážiť peniazmi

V UNIPHARME chceme ísť vždy s dobou a rezervačný systém PLUS eRecept je odpoveďou na moderné trendy, ktoré dnes môžeme vidieť vo všetkých oblastiach nášho života, kde sa stále viac stretávame s poskytovaním elektronických služieb. „Snažíme sa prilákať nových zákazníkov, ktorí už teraz preferujú primárne, ale aj sekundárne elektronickú formu komunikácie pri riešení svojich denno-denných požiadaviek,“ povedal Business project manager PLUS eReceptu Mgr. Branislav Linský. Dodal, že je to súčasť  budovania inovatívnej značky PLUS LEKÁREŇ, ktorá poskytuje moderné elektronické služby pacientom/zákazníkom.

Prvé úspechy

Rezervačný systém PLUS eRecept má za sebou prvých 8 týždňov ostrej prevádzky, a preto môže tím PLUS eReceptu pristúpiť k prvým bilanciám:
» K 1. júlu 2023 bolo zaškolených a pripojených 80 lekární do rezervačného systému PLUS eRecept, pričom k 1. augustu plánujú mať pripojených vyše 110 lekární.
» Pribudlo už 1 600 registrovaných užívateľov.
» Lekárne, ktoré sa aktívne zapojili do rezervačného systému a využívajú všetky marketingové nástroje, už v niektoré dni vydajú viac ako 10 rezervácií (eReceptov) a dosiahli tak už mesačný obrat viac ako 2 000 € z vydaných rezervácií.
» Dopyt pacientov po možnosti overenia dostupnosti liekov v lekárni či možnosti rezervovať si lieky jednoducho a rýchlo online neustále stúpa. Ukazuje sa to na dennej návštevnosti stránky www.pluserecept.sk, ktorá denne dosahuje viac ako 1 000 návštev.

„Rezervačný systém PLUS eRecept predstavuje najnovšiu inováciu v lekárnickom segmente, ktorá poskytuje konkurenčnú výhodu lekárňam združeným vo virtuálnom zoskupení PLUS LEKÁREŇ.
Vstupom rezervačných systémov na lekárenský trh sa prakticky aj portfólio liekov viazaných na lekársky predpis stáva online dostupným pre pacienta,“ Mgr. Marcel Šulo, výkonný riaditeľ, UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

spracoval: Mgr. Ján Zošák