Moderné teplomery v lekárňach

Sledovanie teploty a relatívnej vlhkosti ovzdušia je povinnosťou každého lekárnika, ktorá rozhodne nie je novinkou. Napriek tomu, medzi najčastejšie chyby, ktoré ŠÚKL lekárňam vytýka, patrí chýbajúci teplomer v chladničke, či vo všetkých miestnostiach, kde sa skladujú lieky. Používané teplomery nie sú navyše kalibrované, prípadne sa teplota a vlhkosť neevidujú kontinuálne.

Na prvý pohľad pôsobí regulácia ohľadom merania teploty veľmi jednoducho a zrejme, problém však vzniká s interpretáciou. Napríklad slovné spojenie „počas prevádzky“ si lekárnici interpretujú z hľadiska živnostenského úradu, teda prevádzka znamená počas otváracích hodín lekárne. Avšak podľa ŠÚKL má sklad liekov nepretržitú prevádzku, keďže lieky sú v ňom naozaj uskladnené aj mimo otváracích hodín lekárne. Počas kontrol teda požadujú dokázať, že v priestoroch lekárne boli vhodné teploty nepretržite. Otázny je aj počet meraní teploty. Slovíčko „denne“ znamená koľkokrát?
Tu nastáva problém. Dnes mi iste potvrdíte, že je bežnou praxou zaznamenávať nameranú teplotu aj vlhkosť ručne, do formulára, či zošita. Keďže lekárnik nie je v práci mimo otváracích hodín lekárne, nie je ani schopný viesť záznamy o teplote, a teda nevie ani dokázať správnosť teploty pri skladovaní prípadnej kontrole. Rovnako lekárnik nevie, ako dlho mal v chladničke alebo v sklade nevyhovujúce teploty, a teda ani to, či došlo k znehodnoteniu liekov.

Aké je naše riešenie?

Po zvážení problémov, ktoré pri monitoringu teploty a vlhkosti lekárne majú, sme sa rozhodli priniesť automatizované riešenie, ktoré pozostáva zo senzorov namontovaných vo všetkých sledovaných priestoroch lekárne. Tieto senzory sú bezdrôtovo pripojené k centrále, ktorá zaznamenáva merané hodnoty a všetky ukladá do cloudu, takže lekárnik má prístup k nepretržitým záznamom. Každý senzor je označený menom a má nastavené svoje vlastné hodnoty teploty a vlhkosti. V prípade, že sa nameraná hodnota vymyká nastavenej norme, systém automaticky upozorní lekárnika, že prišlo k zmene. Máte tak možnosť a dostatok času zareagovať napríklad na pokazenú chladničku. Požiadavky na implementáciu v prevádzke sú pritom minimálne – jediné, čo systém potrebuje, je pripojenie na internet a voľná elektrická zásuvka. Riešenie tiež nie je závislé od informačného systému, ktorý vo svojej lekárni používate, radi teda poskytneme toto riešenie každému lekárnikovi. Samozrejme, ponúkneme vám komplexné služby so zavedením, prevádzkou, kalibráciou a podobne.
Navyše prinášame aj niekoľko ,,vychytávok“ priamo na mieru lekárňam. Pri využívaní nášho riešenia sa nestaráte o kalibráciu. Systém si pamätá, kedy majú byť senzory opätovne kalibrované a automaticky vás na to upozorní. My vám následne zašleme nové senzory, ktoré úplne jednoducho vymeníte aj sami v lekárni a my ich pomocou vzdialenej správy zapojíme do systému. Veľkou výhodou nášho riešenia je aj to, že sme schopní pripojiť ho priamo na vašu WiFi. Bežne ponúkané riešenia na trhu totiž vyžadujú vlastnú SIM kartu, čo celé riešenie predražuje. Rozhodli sme sa ísť preto cestou pripojenia do už existujúcej siete.
Tiež vieme, že varovanie o probléme potrebujete dostať čo najskôr a tam, kde sa nachádzate. Systém vám zašle SMS- u, e-mail, môže vám aj zatelefonovať, nám to však pripadalo v pracovnej dobe obťažujúce. Prinášame vám preto možnosť nastaviť svoje otváracie hodiny, počas ktorých vás systém upozorní na zmenu teploty či vlhkosti priamo vo Pharmacy. Navyše prinášame aj možnosť samostatného monitorovania výpadku elektrickej energie, aby ste problém odpojenej chladničky mohli riešiť čo najskôr aj v prípade, že práve nie ste v lekárni. Ak sa elektrické pripojenie obnoví, systém vás o tom opäť informuje.

NRSYS dlhodobo pracuje na tom, aby lekárnika čo najviac odbremenil od legislatívnych a administratívnych povinností a doprial mu čo najviac času pre pacienta. Pevne verím, že naše riešenie je opäť možnosť, ako prispieť k uľahčeniu vašej práce. Ak vás zaujalo, budem rád, ak budete kontaktovať naše Centrum služieb zákazníkom, alebo obchodné oddelenie, kde vám radi povieme viac.

Informácie a kontakty nájdete ná stránke: NRSYS

autor: Ing. Jozef Fiebig
generálny riaditeľ NRSYS

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 1/2023