Kto je farmaceut?

Čo všetko sa skrýva za povolaním farmaceuta? Viete že „každý lekárnik je farmaceut, ale nie každý farmaceut je lekárnik?
Partnerom pilotného edukatívno – preventívneho projektu k Svetovému dňu lekárnikov je aj Slovenský spolok študentov farmácie, ktorého členovia si pri tejto príležitosti s ostatnými študentmi FaF UK pripravili sprievodné video.
Dovoľte nám touto cestou poďakovať sa za veľmi vzácnu spoluprácu so študentmi, ktorí sú budúcnosťou farmácie a lekárenstva, je nám cťou pracovať s týmito mladými profesionálmi, ktorí nás v mnohých smeroch inšpirujú.