Inventúra 2020 – zvládnete ju rýchlo a jednoducho

Inventúra je činnosť, ktorej sa zo zákona nevyhne žiadna lekáreň minimálne jedenkrát ročne. Je to náročná práca, ktorú personál lekárne vykonáva spravidla mimo štandardných otváracích hodín. Tým pádom je nepopulárna a obťažujúca. Pre majiteľa lekárne zároveň zvyčajne znamená zvýšené výdavky. Poznáme však možnosť, ako inventúru zvládnuť rýchlo a jednoducho. Skúsili ste si už zjednodušiť túto prácu pomocou modernej technológie?

S blížiacim sa koncom roka čaká na personál v lekárňach nepríjemná povinnosť inventúry. Ide o činnosť, ktorá je zo zákona povinná, pre lekáreň potrebná, ale pre personál psychicky náročná a stresujúca. Keďže sme sa
v NRSYS-e vždy snažili lekárnikom prácu uľahčovať, už pred niekoľkými rokmi sme prišli s technológiou inventúrnych snímačov, ktoré umožňovali inventúru zvládnuť rýchlo a pohodlne. Tento rok vám prinášame novú, vylepšenú technológiu inventúrnych snímačov s novou, užívateľsky ešte jednoduchšou aplikáciou.

Poznáte inventúrne snímače?

Čoraz viac lekární vykonáva inventúru pomocou prenosných terminálov. Ak ste sa s ním ešte v praxi nestretli, môžete si ho predstaviť ako špeciálny mobilný telefón, ktorý má svoju základňu pripojenú k počítaču v lekárni. Zároveň má terminál zabudovaný snímač, ktorý je schopný načítavať kódy jednotlivých tovarov. Inventúra potom prebieha celkom jednoducho – snímač sa spojí s informačným systémom v lekárni, následne sa načítajú jednotlivé tovary pomocou snímača a pre každý načítaný tovar užívateľ zadá počet kusov. Systém dokáže porovnať načítané tovary s vedeným skladovým množstvom, a tak rýchlo vyhodnotiť aj prebytky či manká, ktoré pri inventúre vznikli.

Ako vyzerá inventúra v roku 2020?

Technológie sa vyvíjajú v každej oblasti a výnimkou nie sú ani mobilné terminály. V tomto roku sme preto pre našich zákazníkov vybrali nové zariadenie postavené na technológii Android, spĺňajúce požiadavky, ktoré naň v roku 2020 kladieme. Základným rozdielom oproti starým inventúrnym terminálom je možnosť snímania QR kódov, keďže sa vďaka FMD čiarové kódy stali v lekárňach zastaralými. Inventúrny terminál je navyše možné rozšíriť o tzv. pištoľ –  určitú formu obalu terminálu, ktorá dobre padne do ruky a pomáha personálu pohodlnejšie skenovať produkty.

K vylepšenému hardvéru patrí aj lepšia aplikácia. Tím NRSYS preto pripravil pre svojich zákazníkov novú aplikáciu INVENTÚRA, ktorá je jednoduchšia, prehľadnejšia a lepšie sa s ňou pracuje. Okrem základnej funkcionality sme sa snažili „vychytať muchy” predošlej aplikácie a vyriešiť najčastejšie pripomienky, ktoré sme od našich zákazníkov zozbierali. Za všetky môžem spomenúť napríklad možnosť vykonávať inventúru jedného druhu tovaru na rôznych miestach, či inventúru prerušiť a pokračovať o hodinu, alebo aj na druhý deň. Pochváliť sa tiež môžeme vlastnou upravenou klávesnicou, ktorá je pripravená presne pre potreby vykonávania inventúry.

Moderná inventúra ešte dnes

Tradičnú formu vykonávania inventúry považujeme za zdĺhavú, stresujúcu a navyše drahú. Jednoducho prekonanú. Nie je pochýb o tom, že je to možné robiť lepšie. Inventúrne terminály prinášajú možnosť zásadne znížiť časovú, technickú aj finančnú náročnosť inventúry. Navyše je táto forma inventúry priamo zapracovaná v našom informačnom systéme, takže nie je nutné ďalšie softvérové vybavenie.

Keďže samotné inventúrne terminály sú cenovo nákladné, ponúkame pre lekárne aj atraktívnejšie riešenie – prenájom terminálov. Zapožičiate si potrebný počet zariadení na čas nevyhnutný na vykonanie inventúry, a potom nám ich vrátite. Nielenže nemusíte investovať do vlastných terminálov, ale my zabezpečíme, aby sa k vám terminály dostali vždy aktualizované a správne nastavené. Zariadenia zapožičiavame priamo s nadstavbou – s pištoľou, aby pre vás inventúra bola čo možno najpríjemnejšia. Navyše, aj pri nových zariadeniach sme zachovali nezmenené ceny prenájmu oproti minulým rokom.

Už v tejto chvíli máme pre vás terminály pripravené v NRSYS-e, a preto v prípade záujmu neváhajte a rezervujte si ich prosím čo najskôr. Pokojne kontaktujte našich obchodných zástupcov, ktorí vám radi novú inventúru predstavia bližšie.

 

autor: Ing. Jozef Fiebig

výkonný riaditeľ NRSYS s.r.o.

článok bol uverejnený v októbrovom čísle časopisu Lekárnik