Inovatívny lekárnik – online webinár

Vážení lekárnici,

dovoľte nám informovať vás, že Slovenská lekárnická komora udelila 5 KREDITOV bezplatnému odborno-vzdelávaciemu online semináru INOVATÍVNY LEKÁRNIK, ktorý sa uskutoční dňa 27.2.2021 od 9:00 hod.

Tešíme sa na vašu účasť!