Expedient má veľkú zodpovednosť za lieky, s ktorými pracuje

V spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť pracuje Bc. Marek Vážan, už druhýkrát. Prvýkrát po skončení strednej školy a následne sa vrátil aj po štúdiu na vysokej škole. Práca ho baví, čomu nasvedčuje aj skutočnosť, že získal ocenenie najlepší expedient Obchodno-distribučného strediska (ODS) Bojnice za rok 2020.

Bc. Marek Vážan pochádza z Prievidze. Do obchodno-distribučného strediska Bojnice nastúpil prvýkrát v roku 2014, po skončení strednej školy stavebnej v Prievidzi. Rozhodol sa však, že si rozšíri svoje vedomosti a po troch mesiacoch teda odišiel študovať do Žiliny na stavebnú fakultu. „Po dokončení bakalárskeho štúdia som sa rozhodol vrátiť naspäť do UNIPHARMY, keďže som mal s prácou skúsenosti a vedel som, čo ma čaká,“ hovorí Bc. Vážan.

Cesta do vysokozdvižného vozíka

Po nástupe do spoločnosti UNIPHARMA začínal ako expedient na balení dodávok do lekární. Po zaškolení prejavil záujem o prácu vodiča vysokozdvižného systémového vozíka (VZV).

„Ako každý začínajúci expedient som si prešiel rôznymi pozíciami v sklade ako je príprava liekov, balenie liekov na trasy, príjem tovaru. Po pol roku chystania liekov na vozíku som sa dostal na balenie liekov a zanášania na trasy. Počas balenia ma oslovil vedúci, ktorý mal na starosti vodičov VZV, že je možnosť spraviť si školenie a získať certifikáciu na obsluhu vysokozdvižného vozíka. Samozrejme neváhal som, chcel som sa posunúť ďalej. Najprv som si musel spraviť doklady na VZV formou podobnou ako v autoškole: teória, jazdy v sklade a nakoniec test. Každé 2 roky máme preskúšanie. Takže po 2 rokoch na pozícii expedienta som sa stal vodičom vysokozdvižného vozíka, kde pôsobím do dnešného dňa. Práce na takomto VZV som sa nebál, samozrejme, z výšok som nemal strach, len som si musel zvyknúť na veľký VZV. Je to veľká zodpovednosť, šoférovať VZV a chystať lieky na paletu.“

Práca expedienta je pestrá

A čo je hlavnou náplňou práce expedienta na vysokozdvižnom vozíku? Chystanie liekov, naskladnenie tovarov do regálov, ale okrem toho i riešenie inventúr. „Dôležitou súčasťou mojej práce je používanie čítačky, v ktorej mám zadané úlohy“, dopĺňa Marek. „Na práci si vážim, že je rôznorodá, každý deň je o niečom inom. V rannej a poobednej zmene chystám zdravotnícke pomôcky do lekární a v nočnej zmene chystám lieky, ktoré sa dopĺňajú do linky. Po skončení dodávok zvyčajne prijímame tovar a uskladňujeme alebo sa venujeme inventúram.“

Pri každej práci je dôležité aj to, akých máme kolegov. Čo dala práca Marekovi?

„Práca v UNIPHARME mi dala okrem toho, že som spoznal široký sortiment liekov aj schopnosť vychádzať s ľuďmi. Pracujem v dobrom kolektíve. S niektorými kolegami si výborne rozumiem. Občas sa stretneme aj mimo práce, párkrát sme si vybehli posedieť na dobré čapované pivo, keď to ešte situácia dovoľovala.“

Aké vlastnosti musí mať expedient?

„Expedient by mal byť v prvom ra­de hlavne zodpovedný, samostatný, priateľský a mať pozitívny prístup k riešeniu problému,“ hovorí Marek.

Ako hodnotia Mareka vedúci zmeny, Ľubomír Kuzmány a Jaroslav Činčura? Sú vlastnosti, ktoré Bc. Vážan uviedol, typické aj pre neho? Čo o ňom ešte prezradili?

„Svoje pracovné povinnosti a úlohy si plní dôkladne a nezabúda ani na bezpečnosť pri tejto zodpovednej práci, kde je to mimoriadne dôležité. Pri práci vo výškach cez 10 metrov a s viac ako 8 tonovým vozíkom je potrebná maximálna sústredenosť. Expeduje zdravotnícky materiál do lekární z paletového a centrálneho zásobného skladu. Realizuje objednávky presunu dopĺňania realizačných skladov a spolupracuje aj pri uskladňovaní prijatých tovarov od našich dodávateľov. Vždy ochotne poradí a pomôže svojim kolegom. Marek je zamestnanec, ktorý ovláda viacero skladových operácií a vďaka svojmu aktívnemu a zodpovednému prístupu k práci dosahuje veľmi dobre výsledky.“

Mareka ohodnotila aj vedúca skladu v ODS Bojnice, Oľga Masárová:

„Náplňou práce expedienta na tejto pozícii je nielen chystanie objednávok do lekární, ale aj objednávky presunu medzi skladmi, strediskami, či príjem a uskladnenie tovaru od dodávateľov. Dôležité je pritom ovládať informačný systém Oracle. Všetky tieto úkony Marek ovláda na 100 % a to všetko bezchybne. Je tichý a veľmi nenápadný kolega, avšak jeho pracovné výkony na pozícii expedienta – vodiča VZV, sú na mimoriadne vysokej úrovni. Svoje povinnosti si plní seriózne a pozitívne hodnotíme aj vysokú pracovnú morálku aj pri nadmernom zaťažení prevádzky. Svoje pracovné skúsenosti aktívne využíva pri zaúčaní nových kolegov. Jeho práca príliš neumožňuje komunikáciu s kolegami, ale teambuildingy, ktoré sme mohli organizovať pred pandémiou, boli dobrou príležitosťou na to, aby sa zamestnanci medzi sebou lepšie spoznali. Ešte o ňom prezradím, že je to športovec a jeho koníčkom je hranie futbalu. Je to kolega do pohody aj nepohody“

 

Spracovala a foto: Mgr. Ing. Denisa Ižová

Článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 2/2021