Branding a rekonštrukcia PLUS LEKÁRNÍ

Na ďalšej PLUS strane vám tento mesiac povieme viac o označení lekárne logom a farbami PLUS LEKÁRNE, ale aj o rekonštrukcii lekárne, ako o ďalšom benefite, ktorý vám prináša toto virtuálne zoskupenie nezávislých lekárnikov. Zmena vám môže priniesť nielen krajšiu lekáreň, ale aj zvýšenie obratu voľnopredajného sortimentu. Ako to celé v praxi vyzerá?

Označenie (branding) lekárne

Obchodný reprezentant (OR) PLUS LEKÁRNE sa s majiteľom lekárne stretne na osobnej návšteve. Spoločne si prejdú priestor a dohodnú sa na jeho ideálnom označení. Následne to kolegovia z PLUS LEKÁRNE spracujú a zašlú jednotlivé body na vizualizáciu do reklamnej agentúry, ktorá má na starosti samotnú realizáciu. Po zhmotnení predstáv vo vizualizácii prebieha opäť konzultácia s majiteľom lekárne. Podľa prípadných pripomienok návrh upravujeme až do momentu, kým nie je spokojný s finálnym návrhom.
Financovanie označenia (brandingu) je na dohode medzi PLUS LEKÁRŇOU a majiteľom lekárne. Lekárnik vždy vopred vie, ako to bude vyzerať a koľko ho to bude stáť. Následne si OR a majiteľ lekárne dohodnú termín realizácie. Inštalácia (lepenie) vonkajšieho označenia priestorov nezasahuje do bežného denného chodu lekárne. V prípade inštalácie v oficíne (napr. lišty na category management) to ovplyvňuje chod lekárne iba minimálne.

Rekonštrukcia lekárne

Samotná rekonštrukcia už predstavuje zásah do interiéru (občas aj do exteriéru) lekárne. V závislosti od veľkosti plánovanej rekonštrukcie je potrebné počítať aj s obmedzením prevádzky lekárne. Ak ide o rozsiahlu rekonštrukciu, pri ktorej je potrebné posunúť priečky, vymeniť okná či podlahu a pod., musí majiteľ počítať s dlhšou dobou, približne týždeň. Ak ide o menšiu rekonštrukciu, dá sa podľa OR PLUS LEKÁRNE zvládnuť za víkend. Rekonštrukcia predstavuje zo strany UNIPHARMY vždy osobnú návštevu Mgr. Ilony Elblovej, MBA, ILIPHARM, ktorá spolupracuje s našou spoločnosťou. Na prvom stretnutí sa zoznámi s kolektívom, priestormi lekárne, prejdú prvé predstavy a rozprávajú sa o možnostiach a ideálnom modeli. Vizualizácie a samotná rekonštrukcia sú už vecou dohody medzi lekárnikom a Mgr. Elblovou, ktorá vo svojich realizáciách vždy využíva kvalitné materiály. Či realizujú kompletnú rekonštrukciu dodávatelia pani Elblovej, alebo nie, je vec dohody. Samozrejme, ak má lekárnik v okolí zručných majstrov, môže využiť ich prácu.

spracoval: Mgr. Ján Zošák

Pre viac informácií kontaktujte obchodných reprezentantov PLUS LEKÁRNE
západné Slovensko – Mgr. Tomáš Karmažín,
stredné Slovensko – Margaréta Lehoťanová,
východné Slovensko – MVDr. Jana Kapsdorferová,