Marcové číslo časopisu Lekárnik, plné zaujímavých informácii, Vám priniesla spoločnosť Berlin Chemie