Aprílové číslo časopisu Lekárnik, plné dôležitých informácii, Vám priniesla spoločnosť Berlin Chemie