Analýzy, predikcie, realizácie, investície, financovanie, pohľadávky, optimalizácia, pokladňa, cash flow – toto skrýva práca finančného odboru

Každý z nás má talent a predispozície na niečo iné. Niekomu išla na základnej škole slovenčina, niekoho bavili prírodné vedy a poniektorí mali najradšej matematiku. Na vysokej škole rozvinuli svoje predpoklady a naučili sa mnoho nielen o číslach. Práve takíto ľudia sa stretli na odbore financií našej spoločnosti, kde je potrebné najmä logické a analytické myslenie a chuť stále sa učiť niečo nové. Tento odbor vedie Ing. Ivana Sviteková, ktorá pôsobí v UNIPHARME už 20 rokov. Za ten čas si prešla rôznymi pozíciami a aktuálne je riaditeľkou odboru financovania a pohľadávok.

Správa financií, ale aj pohľadávky

Ako už vyplýva z názvu pozície Ing. Svitekovej, ako riaditeľka dohliada nielen na financovanie, ale aj na záväzky a pohľadávky spoločnosti. Práca finančného odboru je nevyhnutná pre to, aby spoločnosť mala dostatok finančných prostriedkov na financovanie svojich potrieb a aby bola schopná plniť svoje záväzky voči veriteľom, dodávateľom a zamestnancom. „Pri mojej práci je nevyhnutnosťou analytické myslenie, schopnosť robiť rýchle rozhodnutia a zvládať nečakané situácie,“ prezradila nám Ivana.
„Mojou hlavnou zodpovednosťou je správa financií. Analyzujem rôzne finančné údaje, predikujem vývoj financovania. Pomocou analýz realizujem alebo predkladám rozhodnutia v oblasti investícií a ich financovania. Okrem toho kontrolujem hotovostný a bezhotovostný tok peňazí. Riešim rôzne finančné problémy, optimalizujem cash flow,“ priblížila Ivana.
Dôležitou súčasťou jej práce je aj riadenie vzťahov s finančnými inštitúciami a zastupovanie spoločnosti UNIPHARMA v komunikácii s týmito inštitúciami. Neoddeliteľnou súčasťou jej náplne práce je aj tvorba reportov, štatistík a prezentácii, ktoré sú vyžadované interne i externe. Nevyhnutné pri jej práci je aj sledovanie a dodržiavanie internej a externej legislatívy a časťou práce je aj pravidelná revízia smerníc a pracovných postupov.

Zmysluplnosť v práci je pre ňu dôležitá

Ako každá pozícia, aj táto vyžaduje isté predpoklady, bez ktorých by ju nemohla vykonávať. „Pri mojej práci je nevyhnutná znalosť interných aj externých informačných systémov, bez ktorých už dávno nie je možná práca vo finančníctve.“
Okrem toho však treba vidieť aj zmysel, prečo to všetko robíme, aby sme mohli byť v práci naozaj dobrí a vykonávať ju s radosťou. Ako hovorí: „V práci je pre mňa dôležitá predovšetkým zmysluplnosť. Každý z nás robí prácu oveľa radšej, ak v nej nájde zmysel a nemusí vykonávať zbytočné úkony. Na práci v tejto distribučnej spoločnosti ma baví najmä to, že mi ponúka možnosť využiť kreatívnosť. Často je to hľadanie toho najsprávnejšieho riešenia, ale som rada, že som súčasťou tímov na rôznych projektoch naprieč celou UNIPHARMOU. Mám rada prácu v tíme, ktorá mi umožňuje zdieľať nápady a riešiť problémy spoločne. Mám rada nové veci, rada sa ich učím a skúšam, či už ide o novinky v oblasti IT, resp. v takmer akomkoľvek odbore.“

V každej práci je dôležitý kolektív

Ivana má pod sebou tím ľudí, s ktorými denne komunikuje. Všetci si navzájom rozumejú a veľkým plusom je, že si vo všetkom dôverujú. Podľa jej slov jej záleží na tom, aby ako tím odviedli kvalitnú prácu, snaží sa vytvárať efektívne pracovné prostredie, aby sa cítili v práci príjemne a dobre.

Z kontrolingu k finančnému odboru

Ivana pochádza z Prievidze a po ukončení vysokej školy, Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa zamestnala ako programátor v IT firme. Následne jej kroky viedli do našej spoločnosti, kde pôsobila na rôznych pracovných pozíciách. „Do UNIPHARMY som nastúpila s ambíciou vybudovať oddelenie kontrolingu, čo pre mňa bolo obrovskou výzvou. Nastavili sme procesy, určili pravidlá, ktoré viedli k získaniu transparentných dát. Výsledky mojej práce pri zefektívňovaní procesov a chuť naučiť sa zas niečo nové ma priviedli na nákup liekov a doplnkového sortimentu, kde som pôsobila v pozícii zástupca obchodného riaditeľa. No a napokon mi bola ponúknutá nová výzva v podobe manažovania finančného odboru, kde pôsobím v súčasnosti.“

Celý rozhovor nájdete v časopise Lekárnik 5/2023

spracovala a foto:
Mgr. Ing. Denisa Ižová