Aktívne a spolu v záujme verejného zdravia

Líder sa vyznačuje tým, že je schopný sa pripraviť na každú situáciu, vrátane toho najhoršieho scenára. Skúsenosti iných krajín s novým variantom koronavírusu, ako aj predpoklady a analýzy Ministerstva zdravotníctva nasvedčujú, že 4. vlna pandémie koronavírusu spôsobená mutáciou Omikron môže byť extrémne rýchla a rozsiahlejšia ako ostatné vlny.

Pre nás, spoločnosť UNIPHARMA, lekárnikov a dodávateľov liekov spoločne to znamená, že lekáreň bude opäť prvým miestom kontaktu pacientov s odborníkmi zdravotnej starostlivosti a častokrát bude práve lekáreň suplovať ostatné miesta zdravotnej starostlivosti z dôvodu ich vyťaženia. Práve preto je potrebné sa pripraviť na zvýšený nápor v lekárňach a na celý distribučný reťazec liekov a zdravotníckych pomôcok.

Spájame preto sily pre slovenských občanov, ktorí vo verejných lekárňach budú hľadať odbornú pomoc a sortiment okrem iného liekov na kašeľ, horúčku, či posilnenie imunity.

Odporúčame všetkým lekárňam, vytvorte si zásoby liekov a doplnkového sortimentu. My v spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová, sme pripravení Vás v čo najväčšej miere podporiť a pomôcť Vám v úspešnom zvládnutí tejto situácie. Sme presvedčení, že spoločnými silami sa nám podarí zabezpečiť kontinuitu zdravotnej starostlivosti, predísť prípadným personálnym výpadkom zamestnancov lekárne či zamestnancov našej distribučnej spoločnosti, a v prípade kritickej situácie spôsobenej zvýšenou chorobnosťou na Covid-19 dokážeme nájsť režim fungovania bez výrazných obmedzení.

Nesmierne si vážime spoluprácu s lekárnikmi z celého Slovenska, vďaka ktorej sme schopní zabezpečiť dostupnosť všetkých potrebných liekov, doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok, vrátane vakcín a liekov na COVID-19.

Pacient  je v centre pozornosti nás všetkých. Je preto našim úsilím pomôcť  slovenským lekárňam pripraviť sa na 4. vlnu pandémie. V UNIPHARME sme sa rozhodli preto pre rýchlu a efektívnu komunikáciu s lekárňami cez všetky dostupné komunikačné kanály.

Naši obchodní reprezentanti a referenti predaja sú lekárnikom k dispozícií, naši referenti oddelenia nákupu monitorujú zásoby liekov a aktívne komunikujú s výrobnými spoločnosťami.

Sme presvedčení, že spoločné spojenie síl a vzájomná komunikácia zefektívni systém distribúcie liekov do rúk pacienta a zabezpečí tak všetko potrebné v záujme verejného zdravia.

Našim spoločným cieľom spolu so slovenskými lekárnikmi je v týchto kritických časoch zabezpečiť kontinuitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku a spoločne sa spojiť pre zdravie pacientov, ktorí nás potrebujú.

#buďmepripravení, #sUPerhrdinovia, #smevtomspolu, #allin, #pacientvcentrepozornosti

Mgr. Michal Tuma
člen predstavenstva a riaditeľ divízie obchodu, UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť