Logistické služby

Poskytneme Vám komplexné skladovacie a logistické služby spojené s prevádzkovaním a predajom tovaru zo skladov vo Vašom vlastníctve v celom reťazci.

Výrobca – distributér – lekáreň.

A) Prenájom skladovacích priestorov,
B) Prevádzka konsignačného skladu,
C) Pre – wholesaling,
D) Direct to pharmacy,
E) Služby informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov.
F) Colné zastúpenie (priame, nepriame), verejný colný sklad
G) Manipulácia s neprepustným tovarom na trhu v SR (dovoz z tretích krajín)

Všetky logistické procesy pozostávajú z kombinácie základných činností:

Proces príjmu s činnosťami

Zobraziť detaily služby

Paletová vykládka tovaru, kontrola počtu kartónov podľa priložených dokumentov, kontrola neporušenosti stavu tovaru, kontrola počtu produktov vo zvyškových kartónoch, kontrola paliet, zaskladnenie a zaevidovanie tovaru vo Warehouse Management System, monitoring dodacích teplotných podmienok, podrobná kontrola produktov – jazyková mutácia dodaného produktu, zabezpečenie karanténneho režimu, mailová alebo SMS notifikácia príjmu zásielky.

Bližšie informácie Vám poskytne:
existujúci dodávateľ – Váš nákupca
nový dodávateľ –

Ukázať menej

Proces skladovania s činnosťami

Zobraziť detaily služby

Fyzická inventúra produktov, skladovanie produktov v teplotných režimoch 2-8 °C, 8-15 °C a 15-25 °C, poistenie zásob, zabezpečenie skladu pred vniknutím nežiadaných osôb (elektronický zabezpečovací systém), ochrana proti výpadku napájania elektrickou energiou, denný elektronický monitoring teplôt a jeho vyhodnotenie (pre všetky spôsoby uchovávania), validácie teplotného režimu, sanitácia (čistenie, dezinfekcia), ochrana proti hlodavcom a hmyzu (dezinsekcia, deratizácia), riadenie kvality a procesných odchýlok, interné kontroly kvality poskytovaných služieb, farmakovigilancia.

Bližšie informácie Vám poskytne:
existujúci dodávateľ – Váš nákupca
nový dodávateľ –

Ukázať menej

Proces reklamácie s činnosťami

Zobraziť detaily služby

Zablokovanie tovaru, pohybu produktov v informačnom systéme a prevoz do karanténneho priestoru.

Bližšie informácie Vám poskytne:
existujúci dodávateľ – Váš nákupca
nový dodávateľ –

Ukázať menej

Proces riadenia objednávok a expedície s činnosťami

Zobraziť detaily služby

Prijatie objednávky od zákazníka, zadanie pokynu na vyskladnenie tovaru, pripravenie zásielky podľa dodacieho listu, realizácia výstupnej kontroly, balenie zásielok, expedícia k odberateľovi podľa teplotných režimov a trvalý monitoring teploty počas transportu.

Bližšie informácie Vám poskytne:
existujúci dodávateľ – Váš nákupca
nový dodávateľ –

Ukázať menej

Logistické služby v súvislosti s klinickými štúdiami

Zobraziť detaily služby

V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť logistické služby v súvislosti s klinickými štúdiami čo zahŕňa príjem, skladovanie, expedíciu, zber i likvidáciu produktov štúdií. Ide o spoplatnenú službu.

Bližšie informácie Vám poskytne
existujúci dodávateľ  – Váš nákupca
nový dodávateľ –

Ukázať menej