Logistické služby

Poskytneme vám komplexné skladovacie a logistické služby, spojené s prevádzkovaním a predajom tovaru zo skladov vo vašom vlastníctve, v celom liekovom reťazci:

Výrobca – distribútor – lekáreň.

Ponuka logistických služieb

Obchodné služby

Predstavujú súbor obchodných služieb, prostredníctvom ktorých Vám umožníme zabezpečiť dostupnosť produktov pre zákazníkov.

Ponuka obchodných služieb

Marketingové služby

Zahŕňajú jednotlivé možnosti marketingovej podpory predaja Vašich produktov, prostredníctvom ktorých sa snažíme docieliť navýšenie predaja tovaru.

Ponuka marketingových služieb