UNIPHARMA distribuuje vakcínu Comirnaty pre deti

Európska lieková agentúra (EMA) odporučila rozšírenie používania vakcíny Comirnaty aj na deti a dospievajúcich vo vekovej kategórii od 12 do 15 rokov. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť ako partner štátu v distribúcií vakcín a subjekt hospodárskej mobilizácie podporuje vakcináciu na Slovensku a je pripravená distribuovať vakcíny Comirnaty od fi rmy Pfi zer/BioNtech aj pre túto vekovú kategóriu.

Spoločnosť UNIPHARMA začala s distribúciou vakcín proti COVID-19 ešte v zime 2020/2021, takže s ich skladovaním a distribúciou má už bohaté skúsenosti. Najskôr pomocou svojich obchodno-distribučných
skladov a prostredníctvom vodičov – obchodných zástupcov distribuovala UNIPHARMA vakcínu od spoločnosti
AstraZeneca. Neskôr to už boli štyri z piatich dostupných vakcín. Teraz sa pridáva vakcína pre vekovú kategóriu 12 – 15 rokov.

„Aby bolo použitie vakcíny Comirnaty pre deti, dorast a dospelých účinné a bezpečné, je nevyhnutné dodržať správne skladovanie a zabezpečiť distribúciu vakcín v podmienkach stanovených v SPC a od výrobcu. V UNIPHARME sme urobili prvé návrhy a usmernenia, ktoré zabezpečia plynulú distribúciu vakcín Comirnaty. Zaškolili sme našich zamestnancov a prispôsobili informačný systém tak, aby sme celý proces čo najviac zefektívnili a zabezpečili v súlade s požiadavkami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,” vysvetlil člen predstavenstva a riaditeľ divízie obchodu spoločnosti UNIPHARMA, Mgr. Michal Tuma.

Spoločnosť UNIPHARMA po novom vytvorí distribučnú sieť vakcín Comirnaty pre deti a dorast na základe objednávok z pediatrických ambulancií. Vakcíny si bude môcť v lekárni vyzdvihnúť príslušný lekár.

„Pri manipulácii s vakcínou je nutné dodržať správne podmienky manipulácie, aby nedošlo k porušeniu kvality a bezpečnosti lieku. Rozmrazená injekčná liekovka sa môže uchovávať 1 mesiac pri teplote 2 °C až 8 °C počas 9-mesačného času použiteľnosti. Pred použitím sa môže neotvorená injekčná liekovka uchovávať maximálne dve hodiny pri teplotách do 30 °C. S rozmrazenými injekčnými liekovkami je možné manipulovať v podmienkach s umelým osvetlením miestnosti. Po rozmrazení sa očkovacia látka nesmie znova zamraziť,” vysvetlila odborná
zástupkyňa pre veľkodistribúciu spoločnosti UNIPHARMA, Mgr. Ivana Jaššová.

Vakcínu Comirnaty pre deti od 12 do 15 rokov bude UNIPHARMA distribuovať do verejných lekární po celom Slovensku dvakrát týždenne.

POZOR, informácia k exspirácii:
V septembri 2021 bol v EÚ pre Corminaty schválený nový čas použiteľnosti pre uchovávanie pri ultra nízkej teplote zo 6 mesiacov na 9 mesiacov. Exspirácia na obale 1/22 je tak platná ešte ďalšie 3 mesiace. Od marca sa na obale bude uvádzať 9-mesačný čas použiteľnosti.