Skončili regionálne stretnutia PLUS LEKÁREŇ k téme legislatívnych zmien a GDPR

sprava: Ing. Monika Vaľková, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Mgr. Andrej Kuklovský, Mgr. Elena Matušková

Banská Bystrica,  24. 4. 2018 – Minulý týždeň sa v hoteli Lux v Banskej Bystrici skončilo posledné zo série jarných vzdelávacích regionálnych stretnutí lekárnikov, ktoré zorganizovala UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a Regionálna lekárnická komora Trenčín. Lekárnici z celého Slovenska mali možnosť získať vedomosti o tom, aké zmeny prináša nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a na čo sa v tejto súvislosti musia pripraviť vo svojej lekárnickej praxi.

Ochrana osobných údajov sa od 25.5.2018 podľa GDPR – európskeho nariadenia č. 2016/679 bude riadiť prísnejšími pravidlami. Preto kľúčovými prednáškami týchto odborných podujatí boli GDPR v praxi lekárne z pohľadu lekárnika a informačného systému a GDPR v praxi lekárne z pohľadu právnika, či aktuálne výzvy z oblasti veľkodistribúcie liekov. Zároveň lekárnici mohli načerpať nové informácie o intranazálnych kortikosteroidoch, ako prispieť k eliminácii hepatitídy C alebo o nutraceutikách v kardiovaskulárnej prevencii. Lekárnici sa oboznámili aj s aktuálnym stavom ezdravia a plánom na rok 2018.

 „Hlavným krédom nezávislých lekárnikov zoskupených v projekte PLUS LEKÁREŇ  je neustále odborné vzdelávanie v prospech pacienta. Ich združenie im okrem tohto napomáha aj dôsledne implementovať nové postupy vyplývajúce z legislatívnych zmien,“ poznamenal na margo odborných stretnutí v regiónoch Andrej Kuklovský, riaditeľ pre PLUS LEKÁREŇ.

Rovnaké stretnutia lekárnikov prebehli v Bratislave, Košiciach a Nitre. Odborným garantom podujatia bol prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. Celkom regionálne stretnutia navštívilo viac ako 400 lekárnikov z celého Slovenska.

Podujatia boli zrealizované aj v spolupráci s reklamnými partnermi TEVA, NRSYS, MSD, MYLAN a GlaxoSmithKline.

 

PLUS LEKÁREŇ je najväčšie zoskupenie viac ako 500 nezávislých lekárnikov z celého Slovenska. . Značka funguje pod záštitou UNIPHARMY –  1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti, ktorá však lekárne nevlastní, iba zastupuje úlohu logistického partnera. Každá združená lekáreň je vlastnená samostatnou právnickou či fyzickou osobou.

V projekte PLUS LEKÁREŇ sú nezávislé lekárne, ktoré dobrovoľne uzatvárajú s UNIPHARMOU zmluvy o obchodnej a marketingovej spolupráci a UNIPHARMA zabezpečuje obchodnú a marketingovú podporu lekární a značky PLUS LEKÁREŇ, vďaka ktorej sú lekárne rozpoznateľné u pacientov a vnímané ako zoskupenie silných lekární. Hlavnými dôvodmi pôsobenia zoskupenia lekární pod značkou PLUS LEKÁREŇ je zhoršujúca sa situácia na trhu, potreba zachrániť ekonomiku lekární v aktuálnej situácií, keď ceny liekov klesajú, zvýšiť počet spokojných zákazníkov v spolupracujúcich lekárňach a dosiahnuť konkurencieschopnosť nezávislých lekární združených v projekte PLUS LEKÁREŇ.

 

 

Autor:

Mgr. Adriana Bednárová

mediálny poradca

MARCUS PR, s.r.o.