23. Lekárnický kongres

Program

8:30 – 8:45                Úvodné slovo – Príhovor

Mgr. Milan Vrúbel
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Mgr. Marcel Šulo
Výkonný riaditeľ
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
Minister zdravotníctva Slovenskej republiky

8:45 – 9:00                UNIPHARMA a PLUS LEKÁREŇ ako jedna z ciest k profitabilnej lekárni

Mgr. Andrej Kuklovský
Riaditeľ divízie obchodu a riaditeľ pre PLUS LEKÁREŇ                                                                                                            UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

9:00 – 9:15                 UNIPHARMA a jej miesto v aktuálnom farmaceutickom reťazci

BSc. Samuel Kucko
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

9:15 – 9:35                  Inflácia v roku 2022 a prognóza na ďalšie obdobie

Ing. Boris Fojtík
Ekonomický analytik Tatra banky
                                                                        

9:35 – 9:55                  Vývoj a segmentácia trhu s liekmi – čo bude ďalej?

Lukáš Neuheisl
Projektový manažér IQVia

9:55 – 10:15                 Vývoj trhu s liekmi v Českej republike

PharmDr. Michal Krejsta, MBA
Tajomník Asociácie veľkodistribútorov liečiv – AVEL, Česká republika

10:15 – 10:35               Ekonomická udržateľnosť lekárne a ohodnotenie práce lekárnika

Ing. Jozef Fiebig
Generálny riaditeľ spoločnosti NRSYS s.r.o.

10:35 – 10:55               Nutné zmeny v lekárenstve na Slovensku

Martin Smatana
Zdravotnícky analytik

 10:55 – 11:05               Prestávka 

11:05 – 11:20                Probiotiká – dôležitá súčasť nielen pri antibiotickej terapii

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

11:20 – 11:35                Podporná liečba pri ochoreniach horných dýchacích ciest

MUDr. Zuzana Abaffyová 
Alergologička – imunologička, Bratislava

11:35 – 11:55                Posledné a plánované legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú lekárnikov
prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC
Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky

11:55 – 12:15                Odborná komunikácia s pacientom, ako neodmysliteľná súčasť pre profitabilitu lekárne
Mgr. Ilona Elblová, MBA
projektová riaditeľka vo firme ILIPHARM, s.r.o.

12:15 – 13:15                Obed                                                   

13:15 – 13:45               Prínos farmaceutov v oblasti prevencie HPV                                                                                   PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.  
Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave        

13:45 – 14:05              Úloha farmaceuta v liečbe špecifických skupín pacientov

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
klinická farmaceutka (Oddelenie klinickej farmakológie, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov) a
vysokoškolská pedagogička (Ústav farmakológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita)                       

14:05 – 14:25              Online marketing ako nástroj profitu lekárne
Juraj Sasko
Partner vo Visibility a Visibility 360 Group

14:25 – 14:45              Individuálna príprava v lekárni: včera, dnes a zajtra                                                                PharmDr. Miroslav Švec
Lekáreň U Škorpióna, Zvolen

14:45 – 15:00             Vitamín D jednoducho kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom orálneho filmu
PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, ULVF 

15:00 – 15:15              Kyselina hyalurónová a je využitie v urogynekológii
MUDr. Radmila Sládičeková
RADMA GYN s.r.o. 

15:15 – 15:25               Prestávka

15:25 – 15:45               Majú byť zmeny v legislatíve evolúciou alebo revolúciou?
PharmDr. Ondrej Sukeľ 
Prezident Slovenskej lekárnickej komory

15:45 – 16:35               Panelová diskusia: Vyváženosť vzťahov v prostredí verejného                                                                                                 lekárenstva – ideál, realita, alebo mýtus?
PharmDr. Ondrej Sukeľ 
Prezident Slovenskej lekárnickej komory              

16:35                              Záver

    Identifikačné údaje

    Údaje o lekárni

    Ak ste nenašli v zozname vašu lekáreň, kontaktujte nás na

    Doplňujúce údaje