24. Lekárnický kongres

8:40 – 8:50 Úvodné slová – príhovory
Mgr. Milan Vrúbel
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Mgr. Marcel Šulo
Výkonný riaditeľ spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

8:50 – 9:10 UNIPHARMA a PLUS LEKÁREŇ, vaši silní partneri na ceste k úspechu
Mgr. Andrej Kuklovský
Riaditeľ divízie obchodu a riaditeľ pre PLUS LEKÁREŇ UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

9:10 – 9:30 Rezervačny systém liekov na predpis –  PLUS eRecept
Mgr. Branislav Linský

Biznis projektový manažér PLUS eReceptu spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

9:30 – 9:50 Ekonomické trendy v roku 2023 a prognóza vývoja v ďalšom období
Ing. Martin Vlachynský
Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS

9:50 – 10:20 Údaje o spotrebe liekov – čo naznačujú o budúcnom lekárenskom trhu?
PharmDr. Ondrej Sukeľ
Prezident Slovenskej lekárnickej komory

10:20 – 10:40 Čo prinesie nová verzia eRecept 6?
Ing. Jozef Fiebig
Generálny riaditeľ spoločnosti NRSYS s. r. o.

10:40 – 10:55 Prestávka ­­­­­­­­­­­­­­

10:55 – 11:15 eZdravie – aktuálne a plánované inovácie
Mgr. Rozália Ovári
Poverená riaditeľka sekcie strategického manažmentu NCZI

11:15 – 11:35 Trh s liekmi v číslach dneška
Martin Fiala
Principal Consultant, IQVIA Central and Eastern Europe
Juraj Pavlík
Data Sources and Offering, IQVIA CZ & SK

11:35 – 11:55 Generačná výmena v podnikaní – ekonomický a legislatívny pohľad
JUDr. Katarína Segečová
Senior manažérka na oddelení práv Ernst & Young
Mgr. Adriena Lehocká
manažérka na oddelení práva Ernst & Young

11:55 – 12:15 Generačná výmena v podnikaní z praxe
Ing. Martin Kamas
Prokurista spoločnosti Galvex s. r. o.

12:15 – 13:15 Obed

13:15 – 13:35 Benefity suplementácie kombinácie magnézia a vitamínu B6
doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava

13:35 – 13:55 Úloha lekární pri liečbe vaginálnych infekcií
MUDr. Vladimír Dvořák, ml.
Lekár s odbornosťou gynekológia a pôrodníctvo

13:55 – 14:15 Ako vie lekárnik pomôcť pacientovi pri liečbe hemoroidov?
Mgr. Peter Klembala
CEO/DRA Manager & LSO PharmaReg, s. r. o.

14:15 – 14:35 Očkovacie dni proti HPV infekcii
PharmDr. Karolína Haramiová
farmaceutka VL Kamélia, NOU Bratislava

14:35 – 14:55 Bezpečná cesta z úzkosti
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
klinická farmaceutka,
hlavná odborníčka pre odbor klinická farmácia, MZ SR

14:55 – 15:15 Význam probiotík a črevného mikrobiómu pri prevencii a liečbe infekcií
PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.
Odborná asistentka na Katedre galenickej farmácie, FaF UK, Bratislava

15:15 – 15:25 Prestávka

15:25 – 15:45 Novinky v liečbe alergickej rinitídy
PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
Odborná asistentka na Katedre farmakológie a toxikológie UVLF v Košiciach

15:45 – 16:05 Aktuálne trendy v diagnostike chorôb
doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

16:05-16:35 Panelová diskusia: Regulujeme lekárenstvo správne?
moderátorka: Mgr. Lenka Vasiľová
R
iaditeľka sekretariátu SLeK

16:35 Záver

    Identifikačné údaje

    Údaje o lekárni

    Ak ste nenašli v zozname vašu lekáreň, kontaktujte nás na

    Doplňujúce údaje