• 11 FEBRUáRA, 2021
  Vakcína proti COVID-19 môže ukončiť pandémiu oveľa skôr a s menším počtom obetí na životoch

  Vakcína proti COVID-19 môže ukončiť pandémiu oveľa skôr a s menším počtom obetí na životoch

  Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH – hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a vedúca Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine nám v rozhovore odpovedala na otázky, prečo sa rozhodla práve pre štúdium epidomiológie, ale aj ako vníma súčasnú situáciu v súvislosti s COVID-19 a vakcináciou. Podľa prof. Hudečkovej práve vakcinácia proti

  Read more
  • 14 DECEMBRA, 2020
  Bez PLUS LEKÁRNE by nebolo možné konkurovať sieťovým lekárňam

  Bez PLUS LEKÁRNE by nebolo možné konkurovať sieťovým lekárňam

  PharmDr. Dana Štrusová – Lekáreň MARKO, Šarišské Michaľany Lekáreň MARKO sa nachádza v pomerne veľkej obci Šarišské Michaľany v okrese Sabinov. Svoju ambulanciu tam má všeobecný lekár, pediater a zubár. Aj keď bola lekáreň v obci aj v minulosti, nemala dobré meno. Preto si pacienti zvykli chodiť do väčších miest v okolí. Pred dvomi rokmi lekáreň prebrala mladá a ambiciózna lekárnička,

  Read more
  • 1 OKTóBRA, 2020
  Našou prácou je pripravovať podklady na rozhodovanie o zdravotníckych technológiách a kvalitnej zdravotnej starostlivosti

  Našou prácou je pripravovať podklady na rozhodovanie o zdravotníckych technológiách a kvalitnej zdravotnej starostlivosti

  Rezort zdravotníctva chce vytvoriť HTA agentúru (Health Technology Assessment – Hodnotenie zdravotníckych technológií) najneskôr do konca roka 2021. V júli preto vznikol na Ministerstve zdravotníctva SR Odbor agentúry pre HTA. Jeho vedením poverili MA. Michala Staňáka, Dr. phil, AKC. V rozhovore sme sa ho opýtali, ako by mala agentúra fungovať, čo bude robiť a aké sú jej

  Read more
  • 31 AUGUSTA, 2020
  Distribúciu liekov vnímam ako neoddeliteľnú a nezastupiteľnú súčasť liekového reťazca

  Distribúciu liekov vnímam ako neoddeliteľnú a nezastupiteľnú súčasť liekového reťazca

  prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH vedúci Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  Obľúbený vysokoškolský profesor, ktorého názory radi počúvajú nielen študenti, ale aj odborníci. Svoju kariéru zasvätil farmakológii a toxikológii. Prinášame vám rozhovor s prof. PharmDr. Jánom Klimasom, PhD., MPH, ktorý bol zvolený do dozornej rady našej spoločnosti a tiež

  Read more
  • 24 AUGUSTA, 2020
  Základné skupiny zakázaných dopingových látok by mal poznať každý farmaceut

  Základné skupiny zakázaných dopingových látok by mal poznať každý farmaceut

  PharmDr. Kamila Chomaničová doktorandka na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  Farmaceutka a športovkyňa telom aj dušou. PharmDr. Kamila Chomaničová pochádza z obce Kolonica na východnom Slovensku. Vyštudovala farmáciu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde od septembra nastupuje do 3. ročníka dennej formy doktorandského štúdia. Popri štúdiu sa súťažne venuje aj towerrunningu, t. j. behu do

  Read more
  • 31 JúLA, 2020
  Napredujú vďaka vzdelávaniu

  Napredujú vďaka vzdelávaniu

  Lekárnici z lekárne Sever v Prievidzi sú dôkazom toho, aké dôležité je vzdelávanie, spokojnosť, ale aj vzťahy zamestnancov na pracovisku. Aj počas pandémie COVID-19 sa ukázala sila zomknutého kolektívu, ktorý sa v lekárni Sever snažil poskytnúť svojim pacientom aj počas krízovej situácie všetko, čo potrebovali. Byť lekárnikom znamená neustále odborne napredovať, vzdelávať sa a mať

  Read more
  • 23 JúLA, 2020
  Finančné možnosti slovenského zdravotníctva sú obmedzené, preto sa treba sústrediť na efektivitu

  Finančné možnosti slovenského zdravotníctva sú obmedzené, preto sa treba sústrediť na efektivitu

  MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR  Druhým štátnym tajomníkom na Ministerstve zdravotníctva SR sa 1. júna stal MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA. Jeho nomináciu navrhol minister zdravotníctva, MUDr. Marek Krajčí. Nový štátny tajomník má bohaté skúsenosti zo zahraničia. Na Slovensko sa vrátil po 16-ročnom pôsobení v Nemecku a Rakúsku.

  Read more
  • 5 JúNA, 2020
  UNIPHARMA podporuje úspešné Slovenky

  UNIPHARMA podporuje úspešné Slovenky

  UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická a. s. je exkluzívny partner Slovenky roka  Vyhodnotenie prestížneho ocenenia, Slovenka roka, ktoré vzdáva úctu dámam, museli organizátori pre koronavírus odložiť. Slávnostný galavečer, na ktorom už po dvanástykrát odmenia výnimočné Slovenky, je zatiaľ naplánovaný na 30. august 2020.   Vernisáž fotografií nominovaných dám by sa mala konať 10. júna, avšak

  Read more
  • 13 MáJA, 2020
  Zastupovanie v zdravotníctve, ale aj dostupnosť liekov

  Zastupovanie v zdravotníctve, ale aj dostupnosť liekov

  PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. Ako ste sa už dočítali na stránkach časopisu Lekárnik, v minulom roku vznikli nové portály, www.zastup.sk a www.zasobyliekov.sk. Prvý z nich umožňuje zdravotníckym zariadeniam kedykoľvek, aj počas víkendov a sviatkov, osloviť uchádzačov prostredníctvom webstránky a nájsť takýmto spôsobom kvalifikovaný zdravotnícky personál na zastupovanie, alebo na tvalé pracovné pozície. Lekárnici, lekári ale aj iní zdravotnícki pracovníci môžu

  Read more
  • 1 MáJA, 2020
  Informácie z prvej línie: Lekárnici o aktuálnej situácii v lekárni

  Informácie z prvej línie: Lekárnici o aktuálnej situácii v lekárni

  Rubriku Zo života lekárnika poznáte v inej forme, ako tomu bude tentokrát. Vzhľadom na aktuálnu situáciu by nebolo možné uskutočniť fotografovanie  v lekárni. Rozhodli sme sa preto pre  krátke rozhovory na aktuálnu tému s dvomi, pre vás z našich stránok už známymi kolegami. Oslovili sme PharmDr. Petra Cenigu z lekárne Jazero v Košiciach a PharmDr.

  Read more